ચૂંસવુ નવા જમાના ની ફેશન બની ગયુ છે .

ચૂંસવુ નવા જમાના ની ફેશન બની ગયુ  છે . પુરુષ અને સ્ત્રી બંનેને ચૂંસવા નુ ગમે છે , સ્ત્રી ઓ પુરુષોના લંડ ચૂસે છે અને પુરુષો  સ્ત્રી ઓ ના સત્નોને ચૂંસે છે . મારા જાણીતા  એક બીઝનેસ મેને પોતાના અંગતContinue reading… ચૂંસવુ નવા જમાના ની ફેશન બની ગયુ છે .

લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે .

લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે , તેના વડે જ સ્ત્રી ને તે વશ કરી શકે છે અને જેમ લન્ડ  મોટો અને જાડો હોય તેમ સ્ત્રી ઓને ચોદાવવા મા વધારે મજા પડે છે . જો કે હવે તો બજારમા એવા રમકડા ઉપલબ્ધContinue reading… લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે .

સ્વચ્છ ચૂત ને ચુંસવામા વધુ મજા પડે છે .

સ્વચ્છ ચૂત ને ચોદવા મા અને ચુંસવામા વધુ મજા પડે છે . કારણ કે વાળ ન હોવા ના કારણે તેમા કીટાણુ નથી હોતા યુવાન  સ્ત્રી ઓ પોતાની ચૂત ને સ્વચ્છ રાખવા અંગે સભાન બની ગયી છે .મે મારા લંડની ગરમીContinue reading… સ્વચ્છ ચૂત ને ચુંસવામા વધુ મજા પડે છે .

તમને ખબર છે ,છોકરી ને કઈરીતે ચોદવાનું ?

તમને ખબર છે ,છોકરી ને કઈરીતે ચોદવાનું ? મને પણ થોડા દિવસ પહેલા એક પડોશી આંટી એ શીખવ્યુ કે , છોકરી ને કઈરીતે ચોદવાનું  જો કે ચોદવુ એ પણ એક કળા છે . થોડા દિવસ પહેલા મારા પાડોશ મા રહેતાContinue reading… તમને ખબર છે ,છોકરી ને કઈરીતે ચોદવાનું ?

મલ્લુ આન્ટીની દરીયા કિનારે ચૂદાય .

મલ્લુ આંટી એ સેક્સની દુનીયા મા ખુબ પ્રખ્યાત નામ છે , અને લગભવ વધારે  પડતી મલ્લુ આંટી ઓ શાડી મા જ હોય છે . હું આ વખતની રજા ઓ મા દમણ ફરવા  ગયો હતો , દમણનો દરીયા કિનારો સુંદર  શાંતContinue reading… મલ્લુ આન્ટીની દરીયા કિનારે ચૂદાય .

ચૂત ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

ચૂત ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે પણ દરેક વ્યકિ્ત ઓના ચૂત ચોદવા ના અનુભવો  જુદા જુદા હોય છે . ઘરોમા તો દરેક માણસ પોતાની પત્નીની ચૂત  ચોદતો જ હોય છે , પણ ઘરવાળી કરતા બહારવાળીમા બધાContinue reading… ચૂત ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

મલ્લુ આંટી સમાજમા સેક્સ બોમ્બ તરીકે ઓળખાય છે .

મલ્લુ આંટી  આપણા સમાજમા  છોકરી જ્યારે લગ્ન કરી ને માતા બની  જાય પછી તેને આંટી કહેવાય છે . પણ અહીંયા આપણે જુદી જાતની આંટી મલ્લુ આંટી ની  વાત કરશું તેઓનુ કામ પુરુષો ને  સંભોગ કરીને ખુશ કરવા અથવા તેના માટેContinue reading… મલ્લુ આંટી સમાજમા સેક્સ બોમ્બ તરીકે ઓળખાય છે .

રેશમા નુ નામ મલ્લુ શા માટે પડ્યુ તમને ખબર છે ?

રેશમા નુ નામ મલ્લુ શા માટે પડ્યુ તમને  ખબર છે ? રેશમા ની ચૂત હમેંશા ઉતેજીત  ચોદાવા માટે , જો કોઇ શ્રીમંત યુવાન રેશમાની  નજરે ચડી ગયો તો તેણી તેની પાસે ચોદાવીને જ  રહે .આમ કરતા તેણી નુ નામ મલ્લુContinue reading… રેશમા નુ નામ મલ્લુ શા માટે પડ્યુ તમને ખબર છે ?

હિન્દી ઇન્ડિયન છોકરી ઓ નો ચોદાવા નો શોખ

હિન્દી ઇન્ડિયન  છોકરી ઓ નો ચોદાવા નો શોખ વધતો જાય છે . અમારા શહેરમાં પણ હિન્દી ઇન્ડિયન  છોકરીઓ  ચોદાવા માટે ગમે ત્યારે તૈયાર થઇ જાય છે , મેં પણ એક વૈશ્યા ને ચોદવાનું નક્કી કર્યું અને તેની પાસેથી સમય લયીનેContinue reading… હિન્દી ઇન્ડિયન છોકરી ઓ નો ચોદાવા નો શોખ

મલ્લુ મારિયા ને ચોદવા ની મજા પડી .

તમને ખબર છે ,મલ્લુ મારિયા ને કઈરીતે ચોદવાનું ? મને પણ થોડા દિવસ પહેલા એક મલ્લુ મારિયા એ શીખવ્યુ કે , મલ્લુ મારિયા ને કઈરીતે ચોદવાનું  જો કે ચોદવુ એ પણ એક કળા છે . થોડા દિવસ પહેલા મારા પાડોશContinue reading… મલ્લુ મારિયા ને ચોદવા ની મજા પડી .