મલ્લુ આન્ટીની દરીયા કિનારે ચૂદાય .

મલ્લુ આંટી એ સેક્સની દુનીયા મા ખુબ પ્રખ્યાત નામ છે , અને લગભવ વધારે  પડતી મલ્લુ આંટી ઓ શાડી મા જ હોય છે . હું આ વખતની રજા ઓ મા દમણ ફરવા  ગયો હતો , દમણનો દરીયા કિનારો સુંદર  શાંત અને ફરવા લાયક સ્થળ છે .
ત્યાંની  હોટેલમા રુમ રાખી ફ્રેશ થઇ હું દરીયા કિનારે  ફરવા ચાલ્યો ગયો  ચાલતા ચાલતા દુર એવી જગ્યા એ પહોંચી ગયો કે ત્યાં કોઇ માણસ દેખાતુ નહોતુ થોડુ વધારે ચાલ્યો  ત્યારે એક આંટી જેવડી સ્ત્રી શાડી પહેરીને  એકલી બેઠી હતી હું પણ તેની પાસે બેસી ગયો તે વાતો કરતા ખબર પડી કે તે મલ્લુ આંટી હતા તે ગુલાબી કલરની શાડી મા સુંદર લાગતા હતા .
મે પુછ્યુ કે તમે અહી એકલા શા માટે બેઠા છો તો તેણી એ કહ્યુ  કે તે ગ્રાહકની રાહ જોઇ રહ્યા છે . મે કહ્યુ મારા વીશે પુછ્યુ તો તેણી એ હા પાડી  તેનુ ઘાટીલુ શરીર જોઇ ને મારો લંડ પણ  ઉતેજીત થવા લાગ્યો હતો તેણી એ મારા લંડ ને પકડી મો મા લઇ ચુંસીને ટાઇટ કરી પછી મે તેમને રેતી મા નીચે સુવરાવી  તેની મોટી ચૂત મા મારો લંડ મુકી ને ચોદવા લાગ્યો .
જ્યારે મારુ મન તેની ચૂત ચોદવા થી ભરાયુ ત્યારે મે તેણી ની મોટી ગાંડ મા લંડ ચડાવી  ગાંડ પણ પુરી તાકાત  લગાવી ને મારી લીધી હવે તેણી પણ થાકી ગઇ હતી અમે બંને હોટેલ પાછા ફરવા નીકળી ગયા . આમ મલ્લુ આંટી ને દરીયા કિનારે ચોદવાની  ઘર  કરતા વધુ મજા આવી .