રેશમા નુ નામ મલ્લુ શા માટે પડ્યુ તમને ખબર છે ?

રેશમા નુ નામ મલ્લુ શા માટે પડ્યુ તમને  ખબર છે ? રેશમા ની ચૂત હમેંશા ઉતેજીત  ચોદાવા માટે , જો કોઇ શ્રીમંત યુવાન રેશમાની  નજરે ચડી ગયો તો તેણી તેની પાસે ચોદાવીને જ  રહે .
આમ કરતા તેણી નુ નામ મલ્લુ રેશમા થઇ ગયુ આ નામ સેક્સની દુનીયામા  પ્રખ્યાત છે . તેણી જ્યારે કિશોર વય ની  હતી ત્યારે તેણે એક બહેનપણી સાથે  બલ્યુ ફિલ્મ જોઇ હતી ફિલ્મ જોઇ ને બંને  ઉતેજીત થઇ ગયી અને કોઇ ની પણ પાસે  ચોદાવવાનુ નક્કી કરી લીધુ .
તેણે જેની  પાસે થી સીડી કેસેટ ભાડે લીધી હતી તે  દુકાને ફોન કરી કહ્યુ કે આ કેસેટ બરાબર  ચાલતી નથી તમે કોઇ નોકર સાથે બીજી  કેસેટ મોકલી આપો તો દુકાનદારે એક  યુવાનને કેસેટ સાથે ત્યાં મોકલી આપ્યો  લગભગ રાત્રી ના ૧ વાગ્યે તે કેસેટ આપવા  આવ્યો હતો .
મલ્લુ એ તેને કેસેટ પ્લેયરમા  ચાલુ કરવાનુ કહ્યુ જેવી ફિલ્મ ચાલુ થઇ કે  તે બંને યુવાન ને વળગી ને બચકા ભરવા મલ્લુ એ તે યુવાનને ધમકી આપી કે જો  તુ અમને ખુશ નહી કરી દે તો અમે રાડો  પાડી બાજુના માણસો ને બોલાવી તને માર મરાવી પોલીસ ચોકી મા પહોંચાડી દઇશુ .
યુવાન માર ના ડર થી તૈયાર થઇ ગયો  તે બંનેએ યુવાન પાસે કપડા ઉતરાવ્યા અને  બંને મળી તેને નગ્ન કરી ને તેવા ખુલ્લા શરીરને ચાટવા લાગી યુવાન નો લંડ ટાઇટ  મલ્લુ એ તેની કુંવારી ચૂત મા ચડાવી દીધો  અને ચૂત ફડવા લાગી બીજી એ તે યુવાન  ના હાથ ની આંગળી વડે ચૂત ચોદવા માંડી .
જ્યારે તે બંને ની ચૂતની ગરમી ઠંડી થઇ ત્યારે તેણે કોઇ ને કશુ ન કહેવાનુ કહી ને  રજા આપી . બસ પછી તો મલ્લુ નો આ પ્રોગ્રામ રોજ નો બની ગયો અને તેણી નુ નામ મલ્લુ રેશમા  પડી ગયુ .