ચૂત ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

ચૂત ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે પણ દરેક વ્યકિ્ત ઓના ચૂત ચોદવા ના અનુભવો  જુદા જુદા હોય છે . ઘરોમા તો દરેક માણસ પોતાની પત્નીની ચૂત  ચોદતો જ હોય છે , પણ ઘરવાળી કરતા બહારવાળીમા બધા લોકો ને વધારે મજા આવે છે .
આજે હું તમને મારો એક આવો  પ્રસંગ કહુ છુ , મારે ઓફીસના કામ માટે  મુંબઇ જવાનુ થયુ મુંબઇની વૈશ્યાઓ  ખુબ પ્રખ્યાત છે તેની સુંદરતા માટે મને પણ મુંબઇની ચૂત ની મજા માણવાની  ઇચ્છા હતી , ત્યાનુ મારુ કામ પતાવીને મે ગેસ્ટહાઉસના મેનેજર ને આના વિશે પુછ્યુ તો તેણે કહ્યુ કે તે વ્યવસ્થા કરી શકે છે .
અને તેણે મને પાચ છોકરી ઓના ફોટા બતાવીને પસંદ કરવાનુ કહ્યુ , મે તેમાથી એક પસંદ કરીને બોલાવી તે છોકરી જીન્સનુ પેંટ અને ટોપ મા ખુબ જ  સુંદર લાગી રહી હતી તેને જોઇ ને જ મારો લંડ ટાઇટ થવા લાગ્યો  હતો . મે તેને મારી પાસે પલંગમા બેસાડી  ને તેને પંપાળતા  પંપાળતા તેની ખાવાપીવાની પસંદ પુછી તેણીએ  તેની ઇચ્છા મુજબની વસ્તુઓ મંગાવી .
અમે બંને તે ખાઇને પલંગ પર બેઠા હવે તેણે તેના હાથે મારા કપડા ઉતારી આપ્યા  મે તેના સુડોળ શરીરને ખુલ્લુ કરી તેના મોટા સ્તનોની માલીશ ચાલુ કરી તે ખુબ ઉતેજીત થઇ ને સીસકારા ભરી રહી હતી .
તે જલ્દી ચોદવા માટે કહેવા લાગી મારો લંડ પણ નવી ચૂતનો આનંદ માણવા આતુર હતો માટે મે તેની ચીકણી ચૂતમા મારો કડક લંડ ચડાવી દીધો તેની ચૂત  ખુબ નાજુક હતી થોડા જ ઝટકા લાગતા જ તે બીચારી ફાટી ગઇ પણ .
મારા લંડને તો હજુ પણ કાણાની જરુર હતી માટે મે  ઘોડી કરીને તેની મોટી ગાંડ મારવા માંડી આમ કરતા તેની મોટી ગાંડ મારા દેશી લંડે ફાડી . ખરેખર મુબઇના  માલની  ચૂત ચોદવા ની મજા આવી .