હિન્દી ઇન્ડિયન છોકરી ઓ નો ચોદાવા નો શોખ

હિન્દી ઇન્ડિયન  છોકરી ઓ નો ચોદાવા નો શોખ વધતો જાય છે . અમારા શહેરમાં પણ હિન્દી ઇન્ડિયન  છોકરીઓ  ચોદાવા માટે ગમે ત્યારે તૈયાર થઇ જાય છે , મેં પણ એક વૈશ્યા ને ચોદવાનું નક્કી કર્યું અને તેની પાસેથી સમય લયીને તેના ઘરે ગયો .
ત્યાં પહોચતાજ  તેણીએ મારું  સ્વાગત  તેના ખુબસુરત સુડોળ હાથો ને મારા ચહેરા પર ફેરવીને મારા બન્ને ગાલો પર ચુંબનો આપ્યા . પછી તે મારો હાથ પકડીને મને અંદર લયી ગયી , અંદર લ્યી જ્યીને તેણે મારા બધાજ કપડા ઉતારી નાખ્યા .
અને મારા પુરા શરીર ને પંપાળવા લાગી તેણીએ તેના કપડા પણ મારા હાથેજ ઉતારાવિયા મારો લંડ ટાઇટ થયી ગયો હતો તેણીએ મારા લંડ ને હાથ માં લયીને હલાવવા માંડ્યો ખુબજ ટાઇટ કરીને તેની ચૂત માં ભરાવી દીધો , મેં તેને જોરથી ચોદવા માંડી મને મજા આવી રહી હતી તેની ચૂત કડક હતી પણ મારો લંડ લયીને તે કડક ચૂત ફાટી ગયી .
મારા અને તેના બંને માટે આ નવો અનુભવ હોય હજુ ચૂદાય થી ધરાયા ન હતા . આથી અમે ગાંડ પણ મારવા માટે નક્કી કરી લીધુ તે ચાર પગ વાળી ઘોડી બની ગયી અને મે તેની ગાંડ મા લંડ ચડાવી ગાડ પણ લોહી નીકળવા લાગ્યુ ત્યાં સુધી મારી ફાડી નાખી અમને બંને ને મજા આવી ગયી . આમ હિન્દી ઇન્ડિયન  છોકરીઓ  નો ચોદાવાનો શોખ પશ્ચીમના દેશો ની જેમ વધતો જાય છે .