ઍક મુલાકાત સુંદર ગુજરાતી છોકરી સાથે

થોડા વખત પહેલા મને દરીયા કીનારા પર ફરવા જવાનુ થયુ હુ ઍકલો જ ફરવા ગયલો તયા જઇને જોયુ કે ઍક ખુબ જ સુંદર છોકરી કોઇ ની રાહ જોઇ રહી હતી મ તયાં જઇ ને તેની ને પુછયુ કે તે કોનીContinue reading… ઍક મુલાકાત સુંદર ગુજરાતી છોકરી સાથે

દેશી વૈશ્યાની ચુદાય

આજ સવારથી જ મારો લંડ ઉતેજીત થઇ ગયો હતો , પણ મે તપાસ કરી તો જાણવા મળયુ કે મારી બધી જ સ્ત્રી મીત્રો કોઇ ને કોઇ કામમા વ્યસ્ત હતી મારા લંડને ચુત ની સખત જરુર હતી માટે મે કોઇ વૈશ્યાContinue reading… દેશી વૈશ્યાની ચુદાય

બદનામ છોકરી

અમારા વિસ્તારમા એક  બદનામ છોકરી  રહે છે , તે  બદનામ છોકરી  શા માટે બની ગઇ તેની એક સરસ કથા અથવા કહો કે સેકસ કથા તમને જણાવુ છુ .તે જન્મી ત્યારે તેના પિતાનુ અવસાન થઇ ગયુ હતુ . તેની માતાએ ઘરContinue reading… બદનામ છોકરી

સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા શબ્દ જાણીતો છે .

ખુબજ પૈસાદાર અને યુવાન સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા શબ્દ જાણીતો છે , જે સ્ત્રીઓના પતિઓ  ઘરથી દુર ધંધામા ગળાડુબ રહેતા હોય અથવા પોતાની પત્નીઓને શરીર સુખ આપી શકતા ન હોય તેવા પતીઓની  પત્નીઓ   પુરુષ વેશ્યા નો સાથ લે છે શરીરContinue reading… સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા શબ્દ જાણીતો છે .

ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે . પણ દરેક વ્યકિ્ત ઓના ચોદવા ના અનુભવો  જુદા જુદા હોય છે . ઘરોમા તો દરેક માણસ પોતાની પત્નીને  ચોદતો જ હોય છે , પણ ઘરવાળી કરતા બહારવાળીમા બધા લોકો નેContinue reading… ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

છોકરી લગ્ન કરી માતા બની જાય પછી તેને આંટી કહે છે

ઇન્ડિયન આન્ટી  , ઇન્ડિયન  છોકરી જ્યારે લગ્ન કરી ને માતા બની  જાય પછી તેને આંટી કહેવાય છે . પણ અહીંયા આપણે જુદી જાતની આંટી  લીશે વાત કરશું તેઓનુ કામ પુરુષો ને  સંભોગ કરીને ખુશ કરવા અથવા તેના માટે બીજી છોકરીContinue reading… છોકરી લગ્ન કરી માતા બની જાય પછી તેને આંટી કહે છે

મીના ની સરસ રીતે ચૂદાઇ .

જો કોઇ છોકરી વારંવાર અને કોઇ ની પણ સાથે ચોદાવ્યા કરે તો તેને આઝાદ પરી કહેવાય અમારા વિસ્તારમા પણ આવી એક પરી મીના રહે છે . તેણી ને ચોદાવાનો શોખ છે .જો કે મીના મફતમા કોઇ ને ચોદવા નથી દેતીContinue reading… મીના ની સરસ રીતે ચૂદાઇ .

ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે .

ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ જોતાજ મારો  લંડ ઉતેજીત થવા લાગે છે .નાના ગામડાની કસાયેલ શરીર વાળી ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની મોટા પાકેલ પપૈયા જેવી હોય છે . તેને દબાવીને ગાંડ મારવાની મજા આવે છે મજા આવે છે .મારે  ગામડામા વાડી છે હું રજાContinue reading… ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે .

નવા ખુલી રહેલા બ્યુટી પાલૃરો ના ગોરખધંધા .

નવા ખુલી રહેલા બ્યુટી પાલૃરો ના ગોરખધંધા અત્યારની બજારમા આ રીત ના ઘણા પાલૃરો ખુલી ગયા છે તેઓ બ્યુટી પાલૃરની આડ મા આધુનીક વૈશ્યાલયો ચલાવે છે કમાણી કરવા માટે યુવતીઓ અને યુવકોની ઘણી સંખ્યા મળી રહે છે તેમને . તેContinue reading… નવા ખુલી રહેલા બ્યુટી પાલૃરો ના ગોરખધંધા .

ગોરી મેડમ ને ચોદવાની મજા .

હું આગ્રા શહેર મા રહુ છુ અને ગાઇડ બની ને મુસાફરો પાસે થી નાણા મેળવી ઘર ચલાવુ છુ , મારા ગાઇડ તરીકે ના જીવન મા મને ઘણા અલગ જાતના લોકો નો અનુભવ થયો છે . આ અનુભવો માનો એક હુંContinue reading… ગોરી મેડમ ને ચોદવાની મજા .