છોકરી લગ્ન કરી માતા બની જાય પછી તેને આંટી કહે છે

ઇન્ડિયન આન્ટી  , ઇન્ડિયન  છોકરી જ્યારે લગ્ન કરી ને માતા બની  જાય પછી તેને આંટી કહેવાય છે . પણ અહીંયા આપણે જુદી જાતની આંટી  લીશે વાત કરશું તેઓનુ કામ પુરુષો ને  સંભોગ કરીને ખુશ કરવા અથવા તેના માટે બીજી છોકરી તૈયાર કરી આપવી .
અમારા શહેરમા આવી ઘણી સ્ત્રીઓ રહે  છે , તેઓ ગ્રાહક ની મરજી પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી દે છે . મારા મીત્ર અને મે  એક વાર તેની મદદ લયી ને કોઇ છોકરી  ને ચોદવા નુ નક્કી કયૃ તેણે અમારા સાથે  ભાવ અને સ્થળ નક્કી કરી લીધુ અને તે  ટાઇમે તેણે એક સુંદર યુવાન છોકરી ને  સ્થળ પર મોકલી દીધી .
તેને જોયા પછી  અમારી ખુશી બમણી થઇ ગયી , અમે  તેને પહેલા કોણ ચોદશે તે વાત પર ઝગડો  કરતા હતા ત્યારે તેણે સરસ વાત કરી  સીક્કો ઉછાળી ને નક્કી કરી લો , આ વાત  અમને બંને માની ગયા સીક્કો ઉછાળતા  મારો વારો પહેલો હતો મે તેને મારા શરીર  સાથે દબાવી ને ચુંબનો કરી નવડાવી દીધી  તેણે મારા કપડા ઉતારી મારા લંડ ને  હાથ મા લઇ ને ચુંસવા લાગી તેણે ચુંસીને  મારા લંડ ને ખાલી કરી દીધો અને તેમાથી  નીકળેલ બધો માલ તે પી ગઇ ફરી થી  તેણે લંડ ને હાથ અને હોઠો મા મુકી ને ટાઇટ કરી દીધો પછી તેણે સુઇ ને મને  તેના ઉપર લઇ લીધો મારા લંડ ને તેની ચૂતમા મુકી ચોદવા નુ કહ્યુ મને તેની કડક  ચૂત ને ચોદવામા મજા પડી રહી હતી કે  અચાનક જ મારો લંડ ખાલી .
હવે હું પણ  થાકી ગયો હતો મે તે છોકરી ને ચોદવા માટે  મારા બીજા મીત્ર પાસે મોકલી આપી  અમે બંને ખુબ મજા કરી તેને પાછી  મોકલી આપી .આમ ઇન્ડીયન આંટી એ અમને મજા કરાવી .