મીના ની સરસ રીતે ચૂદાઇ .

જો કોઇ છોકરી વારંવાર અને કોઇ ની પણ સાથે ચોદાવ્યા કરે તો તેને આઝાદ પરી કહેવાય અમારા વિસ્તારમા પણ આવી એક પરી મીના રહે છે .

તેણી ને ચોદાવાનો શોખ છે .જો કે મીના મફતમા કોઇ ને ચોદવા નથી દેતી તે સારી રકમ લે છે તેના માટે તેણે આવી રીતે કમાયીને મોટુ મકાન અને ઘણા રુપીયા એકઠા કરી લીધા છે .

તેના મમ્મી પાપા ને પણ આ વાત ની ખબર છે , પણ રુપીયાની લાલચમા તેઓ મીના ને આવુ કરતા રોકતા નથી .પણ એક દિવસ આ કામ કરતા મીના ને એવો ચમત્કાર મળી ગયો કે તે ગમે તેની ચોદાવતા પહેલા વિચાર કરતી થઇ ગયી .

રસીક નામના યુવાને તેને બે દિવસ માટે બુક કરી અને તેને લઇ ગયો , તેના રુમમા હોંચીને તરત જ તેણે તેને નગ્ન કરી દીધી અને પોતે પણ નગ્ન બની ગયો તેણે મીના ને સીધી સુવરાવી ને તેની ચૂતમા લંડ ચડાવી દીધો અને પુરી તાકાત વાપરીને ચોદવા માંડી મીના રડવા જેવી થઇ ગયી તેની ચૂતમા મોટો લંડ જવાથી લોહી ણ નીકળવા લાગ્યુ હતુ .

રસીકે મીના ની ચૂત માત્ર પંદર મીનીટ માં ફડી ને ચીથરા જેવી નાખી , પછી તે થાકી ને આરામ કરવા મીના ને પણ લાગ્યુ કે હાશ છુટયા કોઇ પણ પુરુષ ને એક સંભોગ પછી બીજી વખત તૈયાર થવામા બે ત્રણ કલાક તો લાગે જ તેણે રસીકને કહ્યુ ડીયર તે મને બે દિવસ માટે બુક કરી છે , શા માટે ઉતાવળ કરે છે હુ તને ખુબ મજા કરાવીશ .

તો રસીકે હું કોઇ પણ કામ હમેંશા જલ્દી જલ્દી જ કરુ છુ , પૈસા પણ મે આવી રીતે જ બનાવ્યા છે . મે તને બે દિવસ માટે રુપીયા આપ્યા છે તે પણ હુ વસુલ કરી લઇશ અને તેણે તે બંને હોટેલ માંથી મંગાવેલ જમણ ને ન્યાય આપવા લાગ્યા જમ્યા પછી તેણે એક દેસી વાયેગ્રા ની ટીકડી લીધી એક મીના ને પણ આપી .

cont.