બદનામ છોકરી

અમારા વિસ્તારમા એક  બદનામ છોકરી  રહે છે , તે  બદનામ છોકરી  શા માટે બની ગઇ તેની એક સરસ કથા અથવા કહો કે સેકસ કથા તમને જણાવુ છુ .તે જન્મી ત્યારે તેના પિતાનુ અવસાન થઇ ગયુ હતુ .

તેની માતાએ ઘર ખચૃ ચલાવવા માટે મજબુરીથી દેહ વ્યાપારનો વ્યવસાય ચાલુ કરી ઘર ચલાવવાનુ શરુ કરી દીધુ ,આમ નાની ઉમરમાજ  બદનામ છોકરી ને પોતાની માતા ચુદાતી જોવા મળી તે કિશોર વયની થતાજ તેની ચુત ઉતેજીત થવા લાગી હવે તેની માતાને મળવા આવતા ગ્રાહકોની નજર પણ તે છોકરી  પર પડવા માંડી માતાની અનીચ્છા હોવા છતા પણ એક પૈસાદાર ગ્રાહક તે છોકરીને બહાર ચોદવા માટે લઇ ગયો  ,  તેણે પોતાના ઘરે લઇ જઇને ચુબનોથી નવડાવી દીધી બદનામ છોકરીમાટે આ અનુભવ નવો હોય તે જલ્દીથી ઉતેજીત થઇ ગઇ .

તેણે તેના કપ઼ડા ઉતારવા માંડ્યા તેણે એક હાથ તેની ચુત પંપાળવા લાગ્યો અને બીજો હાથ તેના સત્નોની માલીશ કરવા માંડ્યો ,બસ પછી શું જોઇતુ હતુ ? તે યુવાને તેને ભરપુર રીતે ચોદીને પુરેપુરી ખુશ કરી અને પૈસા પણ તેની માતા કરતા વધુ આપ્યા , તો મિત્રો આ છે એક બદનામ છોકરીની કથા .      આ બનાવ પછી તે છોકરીનો વ્યવસાય પણ દેહવ્યાપાર થઇ ગયો અને તે તેના માટે બદનામ થઇ ગઇ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *