ચુતની પાછળ પુરી દુનીયા દિવાની છે .

ચૂત ,  આ શબ્દ સેકસની દુનીયામા .  વારંવાર વપરાતો શબ્દ છે,  યુવાનોના લંડ આ શબ્દ સાંભળતાજ  ટાઇટ થઇ જાય છે .ચુતની પાછળ પુરી દુનીયા દિવાની છે
મારી સામે એક એવીજ ચુત એટલે કે  સ્ત્રી રહે છે , તે સુંદર અને યુવાન છે . પણ રોજ પોતાને ચોદાવવાની શૌખીન  છે , તે રોજને માટે બકરાઓ એટલેકે યુવાનો  શોધતી હોય છે ચોદાવા માટે , આવા યુવાનોમા તેણીની નજર મારા પર પડી ગઇ મને તો જાણે કે લોટી લાગી ગઇ હોય તેવુ લાગ્યુ . તે મને એક ગેસ્ટહાઉસમા ચોદવા માટે લઇ ગઇ ત્યા જઇને તેણે તેના સુંદર હાથો વડે મને નગ્ન કરી નાખ્યો પછી નગ્ન હાલતમા જ મને તેણે નચાવ્યો  તે પણ મારી સાથે નાચી .

નાચતા નાચતા તેણે પોતાના કપડા મારા હાથે ઉતરાવી લીધા હવે તે પણ  નગ્ન હતી બસ પછી મે તેને ઉપાડીને પલંગ પર ફેંકી અને તેના શરીરને  ચાટવાનુ ચાલુ કરી દીધુ મારા ગરમ શરીરના સાથે દબાવતાજ તે ઉતેજીત થવા લાગી તેણીએ મારો લંડ તેના હાથમા લઇ લીધો અને જોરથી હલાવવા લાગી મે તેના હાથમાથી લંડ લઇને તેની ચુત મા મુકી દીધો અને તેને ચોદવા માંડી ફક્ત દસ મિનિટમાજ તેની ચુત ફાટી ગઇ પણ મારો લંડ હજુ શાંત થયો ન હતો  તેથી મે તેને ઉંધી સુવરાવી તેની ગાંડ  મારવા માંડી મને તે ચુત કરતા વધારે કડક લાગી મજા પણ વધુ આવી આખરે તેની ગાંડ માથી પણ લોહી નીકળવા લાગ્યુ .
મને તેની દયા આવી મે તેને મારો લંડ હાથમા લઇ હસ્તમૈથુન કરી શાંત કરી આપવા કહ્યુ તેણે હાથમા લઇ ને લગભગ ત્રીસ મીનીટે શાંત કરી આપ્યો અમને બન્નેને આ ચુદાય મા મજા આવી . તે હકીકત છે કે દેશી ચુત ગરમ હોય છે .