આ શબ્દ સાંભળતાજ છોકરીઓ રોમાંચીત થઇ જાય છે .

આ શબ્દ સાંભળજ છોકરીઓ રોમાંચીત થઇ જાય છે , આવો એક કિસ્સો હમણાનાજ વતૃમાન પત્રમા વાંચવા મળ્યો . એક મોટા શહેરમા ચાર બહેનપણી ઓએ સાથે મળીને એક રાત્રે સેકસી બલ્યુ ફિલ્મ જોવાનુ  નક્કી કયૃ , તેણે પોતાની નજીકના  વિડીયો કેસેટ લાયબ્રેરી મા ફોન કરીને સેકસી ફિલ્મની કેસેટ મોકલવા કહ્યુ .
વિડીયો કેસેટ લાયબ્રેરી વાળાનો નોકર કેસેટ લઇને તેના ઘરે આવ્યો ત્યારે તે  છોકરીઓએ તેને તે કેસેટ વિડીયોમા નાખી ચલાવી આપવા કહ્યુ તે માણસે ફિલ્મ ચાલુ કરી આપી  તે છોકરીઓ પહેલે થીજ ઉતેજીત હતી આ ફિલ્મ ચાલુ થતા વધુ ઉતેજીત થઇ  ગઇ અને તેઓએ તે યુવાને પટાવી લીધો અને નગ્ન કરીને ચોદવાનુ ચાલુ કરી દીધુ ,એક છોકરી કે જે બધાની લીડર હતી તેણે પોતાની ચુતમા તેનો  તેનો લંડ લીધો બીજીએ તેનો હાથ પકડી તેની ચુતમા ઘુસાડી દીધો બે છોકરીઓએ આવી રીતે ચોદવાનુ શરુ કયૃ બાકીની બે છોકરીઓએ  તેના પગના અંગુઠાઓ તેની ચુતમા લઇ  પોતાની ચુત ચોદવા માંડી પેલા યુવાને થોડી વારતો મજા આવી પણ પછી તેનો ઉતેજીત લંડ શાંત થઇ જતાજ તે થાકી છોકરીઓ પાસે વાયેગ્રાની ટિકડી હાજર હતી તે તેને ખવડાવીને ફ્રુટ જયુસ પીવરાવ્યો થોડીવારમાજ દવા તેની અસર બતાવવા લાગી તેનો લંડ ફરીથી ટાઇટ થઇ ગયો .
હવે બીજી છોકરીઓનો  વારો હતો તેને ચોદવાનો  તેણે દવાના બાકીની છોકરીઓને પણ ખુશ કરી આપી પણ તેણે બીજા દિવસે સવારે તેના લંડની સારવાર માટે દવાખાને જવુ પડ્યુ તો  મીત્રો કેવી લાગી લંડની મજા ?