સત્નો કહેવાય છે કે તે સ્ત્રીનુ મહત્વનુ અંગ છે .

સત્ન વિશે કહેવાય છે કે તે સ્ત્રીનુ મહત્વનુ અંગ છે , જો સ્ત્રીના શરીરમા સત્ન ન હોય  તો કેવી બદસુરત લાગે ? મારી બાજુમા રહેતી શીલા ને તેના મોટા સત્નોનુ ખુબજ અભીમાન છે , હોયજ ને તેના સત્નો કોઇ પણ પુરુષને હલાવી દે તેવા છે .
મે તેના પાકી કેરી જેવા સત્નો  નો સ્વાદ ચાખવાનુ નક્કી કરી લીધુ હતુ તેને એકવખત ઘરે એકલી જોઇને હું તેને ત્યા પહોંચી ગયો , તેણે પાડોશી જાણીને મને આવકાર આપી બેસાડ્યો ચા , પાણી પીવરાવીને તેણે મને ત્યા આવવાનુ કારણ પુછ્યુ મે તેને સીધુજ  તેના સત્નો અને તેની સુંદરતાના વખાણ કરવાના ચાલુ કરી દીધુ , સ્ત્રીને તેના વખાણ ખુબજ પસંદ હોય છે . તે મારા વખાણની અસરતળે હતી ધીમે ધીમે મે તેના શરીરને પંપાળવાનુ ચાલુ કયૃ તે ઉતેજીત થવા માંડી મે મારા અને તેના બધા કપડા દુર કરી દીધા મારો લંડ પુરેપુરો ટાઇટ થઇ ગયો હતો મે તેને ઉપાડીને પથારી પર સુવાડી અને મારો લંડ તેની ચીકની ચુતમા મુકી ચોદવા માંડી અને બીજા હાથે તેના મોટા સત્નોની માલીશ ચાલુ તે સીસકારા ભરવા લાગી આખરે તેની ચીકની ચુત ફાટી ગઇ .
તો મે તેની મોટી ગાંડમા મારો લંડ ભરાવીને તેને ચોદવા માંડી જયારે તેની દેશી મોટી ગાંડ ફાટી ત્યારેજ મારો લંડ શાંત થયો . આમ મોટા સત્નો  સ્ત્રીઓને ચોદવાની ખુબજ મજા આવી .