ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે .

ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ જોતાજ મારો  લંડ ઉતેજીત થવા લાગે છે .નાના ગામડાની કસાયેલ શરીર વાળી ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની મોટા પાકેલ પપૈયા જેવી હોય છે . તેને દબાવીને ગાંડ મારવાની મજા આવે છે મજા આવે છે .
મારે  ગામડામા વાડી છે હું રજા ઓમા ત્યાં ફરવા ગયો હતો ત્યાં કામ માટે રાખેલ નીના યુવાન અને સુંદર છે તેની ગાંડ મારવાની ખુબ ઇચ્છા હતી મારી, મારે તેને  પટાવવી હતી તેના માટે મે શહેરમાંથી  અંદર પહેરવાના કપડા ,લીપસ્ટીક ,ચાંદલા વગેરે ભેટ આપવા માટે લીધા હું તેને વાડીમા અંદરની બાજુ ફરવા માટે લઇ ગયો  તેના માટે લાવેલ વસ્તુઓ જોયી ને ખુશ થઇ મારો આભાર માનવા લાગી મે કહ્યુ હું તને આ વસ્તુઓ ભેટમા આપુ છુ પણ તુ  મને શું આપીશ ? તો તેણી બોલી કે બોલ તારે શુ જોઇએ મે બોલવાને બદલે બંને હાથે પકડીને મારા શરીર સાથે દબાવીને ગાલ પર ચુંબન આપી કહ્યુ મને આ ખુબસુરત શરીર જોઇએ ચોદવા માટે તેણી શરમાઇ ગયી મે તેના કપડા કાઢી મારા લાવેલ કપડાઓ પહેરાવ્યા તેના સુડોળ હાથોમા બંગડી પહેરાવી મારો લંડ તેના હાથમા પકડાવી દીધો .       તે જેવી લંડ હલાવતી કે બંગડીઓ ઝનકી ઉઠતી લંડ ટાઇટ બનતા મે તેનો ચણીયો ઉંચો કરી સીધી ઉભી રાખી તેની ચૂતમા લંડ ચડાવી દીધો  નાજુક ચૂત થોડા ઝટકામા શાંત થઇ ગયી મે તેની  ઇન્ડીયન ગાંડ મારવાની મજા  પણ ખુબ સારી રીતે લીધી પછી ફરી મળવાનો  વાયદો કરી બંને છુટા પડ્યા .