નવા ખુલી રહેલા બ્યુટી પાલૃરો ના ગોરખધંધા .

નવા ખુલી રહેલા બ્યુટી પાલૃરો ના ગોરખધંધા અત્યારની બજારમા આ રીત ના ઘણા પાલૃરો ખુલી ગયા છે તેઓ બ્યુટી પાલૃરની આડ મા આધુનીક વૈશ્યાલયો ચલાવે છે કમાણી કરવા માટે યુવતીઓ અને યુવકોની ઘણી સંખ્યા મળી રહે છે તેમને .

તે લોકો યુવકોને યુવતીઓ અને યુવતીઓ ને પુરા પાડે છે અને તેમની પાસે થી ખાસ્સી મોટી રકમ પડાવે છે . અમારા શહેર મા પણ આવા પાલૃરો છે હું થોડા દિવસ પહેલા આવા એક પાલૃરમા ગયો હતો મારા ચહેરાની માલીશ કરાવવા માટે મે ત્યાં રહેલ પરીચારીકા ને પુછયુ તો તેણે મને દરેક કામના ભાવ બતાવ્યા .

મે તેમા થી ફેસીયલ કરાવવા નુ કહ્યુ તો તેણી એ મને એક રુમ મા ખુરશી પર બેસાડી ગયી , થોડી વાર મા તેણે એક સુંદર યુવાન છોકરી મોકલી આપી મારા ચહેરાની માલીશ કરવા માટે તેણી તેના સુંદર સુડોળ હાથો વડે મારા ચહેરાને માલીશ કરવા માંડી .

તેના સુંદર હાથ મારા ચહેરા પર ફરવા લાગતા મારો લંડ પેન્ટમા કુદકા મારવા લાગ્યો હતો મે તેના સત્નો પર હાથ અજાણતા અડી ગયો હોય તેમ અડાડ્યો તો તે હસી ને કહેવા લાગી કે વાંધો નહી હાથ અડાડવાની કિંમત હું લેતી નથી પણ જો આગળ વધશો તો જરુર લઇશ .

મે તેને પુછ્યુ કે તમે શુ લેશો તો તેણી એ તે નક્કી કરી મને બીજા રુમ મા લઇ ગયી મારા બધા કપડા કાઢી નગ્ન કરી પુરા શરીરની માલીશ કરવા માંડી મે પણ તેના સુંદર શરીરને કપડા ઉતારી નગ્ન કરી દીધુ મારો લંડ તેના નાજુક અને ગુલાબની પાંખડીઓ જેવા હોઠો ની વચ્ચે ખુબ મજા માણી રહ્યો હતો .

તેણે મોઢામા જ માત્ર ચુંસી ને લંડ ખાલી કરી બધુ પી ગયી . પાછો લંડ હાથ મા લઇ ને ટાઇટ કરી તેની ચૂતમા મુકી ચોદવા લાગી ફરી તેની ચૂત મા લંડ ખાલી થઇ ગયો , આમ બ્યુટી પાલૃર વાળી સુંદરી એ મને ખુબ મજા કરાવી .