ચુતની પાછળ પુરી દુનીયા દિવાની છે .

ચૂત ,  આ શબ્દ સેકસની દુનીયામા .  વારંવાર વપરાતો શબ્દ છે,  યુવાનોના લંડ આ શબ્દ સાંભળતાજ  ટાઇટ થઇ જાય છે .ચુતની પાછળ પુરી દુનીયા દિવાની છેમારી સામે એક એવીજ ચુત એટલે કે  સ્ત્રી રહે છે , તે સુંદર અને યુવાનContinue reading… ચુતની પાછળ પુરી દુનીયા દિવાની છે .

સત્નો કહેવાય છે કે તે સ્ત્રીનુ મહત્વનુ અંગ છે .

સત્ન વિશે કહેવાય છે કે તે સ્ત્રીનુ મહત્વનુ અંગ છે , જો સ્ત્રીના શરીરમા સત્ન ન હોય  તો કેવી બદસુરત લાગે ? મારી બાજુમા રહેતી શીલા ને તેના મોટા સત્નોનુ ખુબજ અભીમાન છે , હોયજ ને તેના સત્નો કોઇ પણContinue reading… સત્નો કહેવાય છે કે તે સ્ત્રીનુ મહત્વનુ અંગ છે .

સ્ત્રીઓ ને સેટ શાડી નુ મહત્વ હોય છે

નવા જમાનાની , નાના ગામડાની સ્ત્રી ઓ ને નવી યુવાનીમા પ્રવેશેલ યુવતીઓને સેટ શાડી  નુ મહત્વ વિશેષ હોય છે . સેટ શાડી યુવતીઓને વધારે ગમે છે  , કારણકે તે તેની તે તેઓ ની સુંદરતા મા ચાર ચાંદ લગાવી શકે છેContinue reading… સ્ત્રીઓ ને સેટ શાડી નુ મહત્વ હોય છે

પાડોશી કાકી એ મને ચોદી લીધો

પાડોશી કાકી એ મને ચોદી લીધો અને મારા લંડ થી તેની ચૂત અને ગાંડ મરાવી અને હું મરાવતો રહ્યો.આ વાત થોડા દિવસ પેહલા ની છે સાંજ નો સમય હતો હું ઘરે એકલો જ હતો તેવામાં મારા પડોસ માં રેહતી કાકીContinue reading… પાડોશી કાકી એ મને ચોદી લીધો

ભાભી ની અધીખી ચૂત ને ચોદી

અમારા ઘર થી થોડે દુર મારો એક મિત્ર રેહતો હતો. નાનપણ થી અમે સાથે રેહતા હતા, રમતા. નાગા નાગા ન્હાતા હતા. એટલે હું જાણતો હતો કે નેતો લંડ નાનો છે. સમય જતા તેના લગ્ન પણ થઇ ગયા પણ તેની પત્નીContinue reading… ભાભી ની અધીખી ચૂત ને ચોદી

રેશમા રાણી ચૂદાઇ મા નો નવો અનુભવ .

અમારા શહેરમાં એક રેશમા રહે છે , આ નામ એક વૈશ્યા નું છે . તેને ચોદવા માટે અમારા શહેરમાં યુવાનોની લાઇન લાગે છે . તે ખુબજ રૂપાળી છે , મેં પણ તેને ચોદવાનું નક્કી કર્યું અને તેની પાસેથી સમય લઇContinue reading… રેશમા રાણી ચૂદાઇ મા નો નવો અનુભવ .

દેશી ઇન્ડિયન ગાંડ મારવાનો શોખ .

ઇન્ડિયન ગાંડ વિશે કહેવાય છે કે , તે સ્ત્રીનુ મહત્વનુ અંગ છે , જો સ્ત્રીના શરીરમા ગાંડ ન હોય તો કેવી બદસુરત લાગે ? મારી બાજુમા રહેતી મીના ને તેની મોટી ગાંડ નુ ખુબ જ અભીમાન છે , હોય જContinue reading… દેશી ઇન્ડિયન ગાંડ મારવાનો શોખ .

એકી સાથે ત્રણ ચૂદાઇ .

અમારા પડોશ મા એક ખુબ જ શ્રીમંત પરિવાર રહે છે . સાહેબ ની ઉમર મેડમ કરતા ૧૫ વર્ષ વધુ છે . તેમના પરિવાર મા માત્ર બે કિશોર વય ની છોકરી ઓ જ છે . સાહેબ ને ધંધાકીય કામ-કાજ અંગે શહેરContinue reading… એકી સાથે ત્રણ ચૂદાઇ .

નેહા ના ઘરે પ્રેમ અને સેક્સ

દોસ્તો મારું નામ રાજ છે અને હું દેલ્હી માં રહું ચુ. આજે હું તમારા સામે મારા જીંદગી માં ગહ્દેલું અનુભવ ને વ્યત કરવા માંગું ચુ અને મારી આશા છે કે તમને આ મારી વાર્તા પસંદ આવશે. આ વાત બારમી નાContinue reading… નેહા ના ઘરે પ્રેમ અને સેક્સ

મારી પાડોશી મીતા ની ચૂદાઈ .

મારી બાજુ ના મકાન મા એક સુંદર યુવતી તેના પતિ સાથે રહેવા આવી છે . તેણી નુ નામ મીતા છે . મીતા એકદમ સેક્સી દેખાવ ની છે . મને જોતા જ તેણી ની આંખો મા એક અજબ પ્રકાર ની ચમકContinue reading… મારી પાડોશી મીતા ની ચૂદાઈ .