સ્ત્રીઓ ને સેટ શાડી નુ મહત્વ હોય છે

નવા જમાનાની , નાના ગામડાની સ્ત્રી ઓ ને નવી યુવાનીમા પ્રવેશેલ યુવતીઓને સેટ શાડી  નુ મહત્વ વિશેષ હોય છે . સેટ શાડી યુવતીઓને વધારે ગમે છે  , કારણકે તે તેની તે તેઓ ની સુંદરતા મા ચાર ચાંદ લગાવી શકે છે .સેટ શાડી  પહેરી ને કોઇ પણ પુરુષ ને તેઓ વધારે આકર્ષી ખુશ કરી દે છે .        હવે સેટ શાડી ખરીદવા મોંઘા નથી રહ્યા બજારમા  ઇમીટેશન ખુબ સસ્તા ભાવ મા મળી જાય છે . સેટ શાડી પહેરીને ફરવા જવાની સ્ત્રી ને વધારે મજા આવે છે ,

મારી બાજુમા રહેતી શીલા ને તેના સેટ શાડી નુ ખુબજ અભીમાન છે .તણી ની પાસે સેટ શાડી નો મોટો ખજાનો છે .તેનો ઉપયોગ તેણી પુરુષો ને આકર્ષી ખુશ કરવા માટે કરે છે .         મને એક વખત આ કામ માટે શીલા એ બોલાવ્યો હતો , થોડી વાર વાતો કરી તે સીધી જ મુખ્ય વાત એટલે કે  સેટ શાડી  પર આવી ગઇ . તેણી એ મને કહ્યુ કે જો  હું તેણી ને સેટ શાડી  અપાવીશ તો તેણી મને ચોદવા આપી ખુશ કરી દેશે , તે સુંદર સ્ત્રી છે મે તેની વાત સ્વીકારી લીધી અને તેણી ની ચૂત અને ગાંડ બંને ખુબ સારી રીતે ચોદી ને તેણી ને સેટ શાડી  અપાવી મે પણ તેણી ને ખુશ કરી દીધી .         આમ મે ગામડાની સુંદર યુવતી ને . ને સેટ શાડી  અપાવી  ખુશ કરી , તમે પણ આ રસ્તો અપનાવી કોઇ ને ખુશ કરી શકો છો .