રીના મેડમ મો મા લઇ ને ચૂંસવા ના શોખીન

અમારા વિસ્તારમા એક રીના મેડમ  રહે છે તે કુંવારા છે અને તેને લઇ ને ચૂંસવા નો શોખ છે લીના મેડમ ના મો ને રોજ ચૂંસવા માટે નવો લંડ મળી જાય તો મજા આવે છે . રીના મેડમ હમેશા પૈસાદાર અને યુવાન પુરુષોને પસંદ કરે છે .આવા યુવાન બનવાનો મોકો મને એક દિવસ મળી ગયો રીના મેડમ ની નજર મારા પર પડી ગઇ હતી રીના મેડમ એ મને તેના ઘરે કામ માટે બોલાવ્યો હુ ગયો ત્યારે ખુબજ સેકસી અને ઓછા કપડા પહેરીને બેઠા હતા તેણે મને સેકસના મારા અનુભવ વિશે પુછ્યુ ,

મે રીના મેડમ ને કહ્યુ કે મે હજુ કોઇ ચુતનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી , રીના મેડમ ખુશ થઇ ગયા અને મને તેની બાજુમા બેસાડી મારા પેન્ટનો ચેન ખોલીને મારો લંડ તેના હાથમા લઇને ટાઇટ કરવા લાગ્યા . રીના મેડમ ના નાજુક  હાથમા જતા જ મારો લંડ એકદમ ટાઇટ થઇ ગયો પછી રીના મેડમ મારા લંડને તેના મો મા લઇ ને ચૂંસવા લાગ્યા પછી તેણે પલંગ પર સુઇ જઇને મને તેની ઉપર લઇ લીધો રીના મેડમ એ મારા લંડને તેની ચુતમા મુકી ને મને ચોદવા માટે કહ્યુ મે રીના મેડમ ની ચુતને ચોદી તો તે ફાટી ગઇ .          રીના મેડમ ખુશ થઇ ગયા અને મારા લંડને તેના મો મા મુકી દીધો અને તેના ગુલાબી હોઠો વડે ચૂંસીને મારા લંડને શાંત કરી દીધો અને તેમા થી નીકળેલ બધુ પી ગયા આવી રીતે રીના મેડમ ની ચૂત અને મો બંને ચોદવાની મજા લીધી .