પાડોશી કાકી એ મને ચોદી લીધો

પાડોશી કાકી એ મને ચોદી લીધો અને મારા લંડ થી તેની ચૂત અને ગાંડ મરાવી અને હું મરાવતો રહ્યો.આ વાત થોડા દિવસ પેહલા ની છે સાંજ નો સમય હતો હું ઘરે એકલો જ હતો તેવામાં મારા પડોસ માં રેહતી કાકી એ મને આવાજ આપ્યો કે ઘરે આવ કામ છે. અને હું જતો રહ્યો. તે ફક્ત કેહવામાં કાકી હતી ખરેખર તો તેના જેવો માલ અમારા આખા મોહલ્લા માં ના હતો તેની મોટી મોટી ગાંડ તો જયારે એ ચાલતી ત્યારે જોવાની મઝા આવતી હતી. તેના બોબલા તો જાણે બહાર આવવા કુદતા હોઈ તેવું લાગતું. પણ એના ઉપર હાથ મુકવા માં મઝા ના હતી. તેનું મગજ કાયમ ગરમ રેહતું.
તેથી હું તેનાથી દુર જ રેહતો. હું તેના ઘરે જતો રહ્યો તેના ઘરે કોઈ ના હતું. એ એકલી જ હતી અને ખભા ઉપર રૂમાલ મૂકી ને કઈ કામ કરતી હતી. મને જોઈ ને કેહવા લાગી કે દીકરા અત્યારે દૂધવાળો આવવાનો છે અને હું ન્હાવા જાઉં છું જો આવી જાય તો લઇ લેજે. અને હું તેના ઘર માં બેસી ગયો અને એ બાથરૂમ માં જતી રહી. થોડી વાર પછી તેણે આવાજ લગાવી કે બેટા પલંગ ઉપર મારા કપડા છે મને આપી દે. હું ભૂલી ગઈ છું અને હું તેના બેડરૂમ માં ગયો.
કપડા ઉચાક્યા તો તેમાં તેની બ્રા અને પેન્ટી હતી. બ્રા જોઈ ને ખબર પડતી હતી કે તેના બોબલા ખરેખર કેટલા મોટા હશે અને તેની પેન્ટી જોઈ ને તો લોડો ઉભો થઇ ગયો. મેં તેણે કપડા આપી દીધા, એ બહાર આવી ત્યારે ગુલાબી નાઇટી પેહરી હતી. પલળેલા વાળ માં  તે ખુબજ સેક્સી લાગતી. તેણે કહ્યું કે કોઈ આવ્યું? મેં ના પાડી અને કહ્યું કે હવે હું જાઉં છું તેણે કહ્યું ઉભો રહે મારે તારું કામ છે. તારી ફરિયાદ આવી છે તેના માટે તારી સાથે વાત કરવી છે.
તેણે કહ્યું કે તું તારી કામવાળી ને ચોદ્તો છે ને એ મને કેહતી હતી કે તું એને રોજ ચોદ્તો છે. મેં ગભરાઈ ગયો અને કહ્યું કે તમે કોઈ ને કેહતા નહિ. તેણે કહ્યું કે એક જ સરત ઉપર નહિ કહું અને એ સરત છે કે તારે પણ મને એ રીતે જ ચોડવાની  છે. મને વિસ્વાસ ના થતો હતો કે તે મને સામે થી કેહતી છે. અને તેણે મારા લંડ ઉપર હાથ મૂકી દીધો અને તેણે ખોલવા લાગી હું જોતો જ રહી ગયો અને તેણે મારા હાથ તેના મોટા મોટા બોબલા ઉપર મૂકી દીધા.
અને કહ્યું કે આને દબાવ એટલા દબાવ કે આને ચુથી નાખ અને હું તેણે દબાવવા લાગ્યો અને એ મારા લંડ ને મસળવા લાગી. તે ખુબજ ચોદાવવા ની થયેલી હતી એટલે મારા લંડ ને તે ખુબજ જોર  થી મસલતી હતો તેણે મારા એક એક કરીને બધા જ કપડા કાઢી નાખ્યા. અને મેં એના કપડા કાઢી નાખ્યા. આજે મેં તેણે નાગી  જોતો હતો જેને જોઈ ને અને યાદ કરીને હું મુઠીયા મારતો હતો.  અને તે મારા લંડ ને મસળતા મસળતા એના મો માં લઇ લીધો અને તેણે તેના હોટ થી ચૂસવા લાગી અને હું તેના બોબલા ને મસળવા માં મગ્ન હતો.
તે મને તેના બેડ ઉપર લઇ ગઈ અને મારા લંડ ઉપર તેના બોબલા ને મૂકી દીધા અને બે બોબલા ની વચ્ચે થી મારા લંડ ને ચૌદવા  લાગી. હું પાગલ થઇ રહ્યો હતો અને તે પણ. તેણે કહ્યું હવે હું તને ચોદવાની છું હવે મારાથી રેહવાય તેવું નથી અને તેણે મારા લંડ  ઉપર તેની ચૂત ને મૂકી દીધી અને મારા લંડ ને એકજ ઝટકા માં એની ચૂત માં નાખી દીધી અને તેણે ચૌદવા  લાગી. અને મારો આખો લંડ તેની ચૂત માં સમાઈ ગયો. અને ઝોર ઝોર થી ઝટકા મારવા લાગી.
મેં તેને  કમર માંથી પકડી અને સુવડાવી દીધી અને તેની ચૂત માં  લંડ નાખી ને તેની ચૂત ના મઝા લેવા લાગ્યો અને તેપણ. અમે ૨૦ મિનીટ થી ચોદાવતા હતા. હવે તેણે તેનું વીર્ય પડવાનું  હતું તેણે કહ્યું બેટા જોર જોર થી ચૌદ તારી કાકી નું પડી જવાનું છે તારી કાકી ને આજે ખુશ કરી દે મારી ચૂત ની આગ ને ઠંડી કરી દે. અને હું કરવા લાગ્યો અને મારું પણ પડવાનું હતું તેણે કયું મારી ચૂત ની અંદર જ નાખી દે.
અને અમે બંને એક સાથે ઠંડા થઇ ગયા. તેની ચૂત અમારા બંને ના વીર્ય થી છલોછલ થઇ ગઈ. અમે બંને શાંત થઇ ગયા અને હું તેના બોબલા ઉપર જ માથું મૂકી ને સુઈ ગયો. થોડી વાર પછી મેં તેણે કહ્યું કાકી જે રીતે તમે મને તમારી ચૂત આપી તેજ રીતે તમારી ગાંડ પણ આપસો તેણે કહ્યું મારી ચૂત પણ તારી અને ગાંડ પણ તારી. તારે જે કરવું હોય તે કર.  તે મારો લંડ પાછો તેના મો માં લઇ લીધો. અને તેણે ઉભો કરવા લાગી મારો લંડ પણ થોડી વાર માં ઉભો થઇ ગયો. અને તે કુતરા ની જેમ વાંકી વળી ગઈ અને મને કહ્યું કે આરામ થી મારી ગાંડ મારજે આ ચૂત નથી મારી ગાંડ છે અને જયારે આમાં લંડ જાય છે ત્યારે દુખે પણ વધારે છે . મેં કહ્યું તમે ચિંતા ના કરો હું ધીરે ધીરે જ તમારી ગાંડ મારીશ. અને મેં તેની ગાંડ ઉપર મારો લંડ મૂકી દીધો પણ આટલી મોટી ગાંડ ને ચૌદવા માં મેં મારો વાઇદો ભૂલી ગયો અને ચૂત ની જેમ એક જ ઝટકા માં મારો લંડ  તેની ગાંડ માં નાખવા ગયો.
અને તેના મો માંથી ચીખ નીકળી ગઈ કે લોડા ધીરે ધીરે કર. મારી ગાંડ અને હું અહીજ છું ભાગી નથી જવાના. આટલી ઝોર થી ચોદ્સે તો અહીજ ફાટી જશે. અને હું ફરી થી ધીરે ધીરે ચૌદવા લાગ્યો. અને મારા લંડ ને આખો જ તેની ગાંડ માં નાખી દીધો કાકી ને પણ મઝા આવવા લાગી અને કમર હલાવવા લાગી તેની ગાંડ એકદમ કડક હતી મારો લંડ પણ દુખવા લાગ્યો અને મારું વીર્ય છુટી જવાની માં તૈયારી માં હતું.
તેણે કહ્યું કે જે રીતે મારી ચૂત તારા વીર્ય થી ભરી તેમ આને પણ ભરી દે. અને મેં બીજા જ ઝટકા માં તેની ગાંડ ને મારા વીર્ય થી ભરી દીધી.ત્યાર પછી તેને જયારે પણ ચોદાવવા ની ઇચ્છા થતી મને બોલાવી લેતી અને અમે બંને એકબીજાની મઝા લેતા.