રેશમા રાણી ચૂદાઇ મા નો નવો અનુભવ .

અમારા શહેરમાં એક રેશમા રહે છે , આ નામ એક વૈશ્યા નું છે . તેને ચોદવા માટે અમારા શહેરમાં યુવાનોની લાઇન લાગે છે . તે ખુબજ રૂપાળી છે , મેં પણ તેને ચોદવાનું નક્કી કર્યું અને તેની પાસેથી સમય લઇ ને તેના ઘરે ગયો . ત્યાં પહોચતાજ તેણીએ મારું સ્વાગત તેના ખુબસુરત હાથો ને મારા ચહેરા પર ફેરવીને મારા બન્ને ગાલો પર અને મારા હોઠ પર ચુંબનો આપ્યા .

તેના ચૂંબન લેવા થી મારો લંડ ટાઇટ થઇ ગયો હતો .પછી તે મારો હાથ પકડીને મને અંદર લઇ ગઇ , અંદર લઇ ને તેણે મારા બધાજ કપડા ઉતારી નાખ્યા . અને મારા પુરા શરીર ને પંપાળવા અને ચૂમવા લાગી તેણીએ તેના કપડા પણ મારા હાથે જ ઉતારવા નુ કહ્યું હવે તો મારો લંડ ટાઇટ થયી પેન્ટ મા થી બહાર દેખાતો થઇ ગયો હતો .રેશમા એ મારો લંડ ટાઇટ કરી મોઢા મા લઇ ચૂંસવા માંડ્યો .

પછી તેણીએ મારા લંડ ને હાથ માં લઇ ને હલાવવા માંડ્યો ખુબ જ ટાઇટ કરીને તેની ચૂત માં ભરાવી દીધો , મેં તેને જોરથી ચોદવા માંડી મને મજા આવી રહી હતી તેની ચૂત કડક હતી પણ મારો લંડ લઇ ને તે કડક ચૂત ફાટી ગઇ .પણ મારો લંડ હજુ ધરાયો ન હોઇ રેશમા એ મને કહ્યુ કે , મે હજુ સુધી કોઇ ગ્રાહક ને ગાંડ મારવા આપી નથી પણ જો તારી ઇચ્છા હોય તો તુ મારી ગાંડ મારી લે .

મારા અને તેના બંને માટે આ નવો અનુભવ હોય હજુ ચૂદાઇ થી ધરાયા ન હતા . આથી અમે ગાંડ પણ મારવા માટે નક્કી કરી લીધુ તે ચાર પગ વાળી ઘોડી બની ગઇ અને મે તેની ગાંડ મા લંડ ચડાવી ગાડ પણ લોહી નીકળવા લાગ્યુ ત્યાં સુધી મારી ફાડી નાખી અમને બંને ને મજા આવી ગયી . રેશમા ને એટલી મજા આવી કે તેણીએ મારા પાસેથી રૂપિયા લેવાને બદલે મને રૂપિયા આપ્યા . અને ફરીથી આવવા માટે કહ્યું .