ભાવના અને રાકેશ ની જોડી .

ભાવના અને રાકેશ અમારી સાથે કોલેજ મા ભણતા હતા . તે બંને ની જોડી પ્રખ્યાત હતી , ભાવના ને ચૂત ચોદાવવા નો શોખ હતો પણ રાકેશ ની ઇચ્છા લગ્ન કર્યા પછી હોય તે દબાવી ચૂંબન આપી છોડી દેતો ભાવના ને . પણ તેણી ખુબ ઉતેજીત હોય એક દિવસ તેના ઘરે કોઇ હતુ નહી ત્યારે તેણે રાકેશ ને બોલાવ્યો રાત્રે કંપની આપવાના બહાને . તેણે રાકેશ ને ચા સાથે દેસી વિયાર્ગા ની ટીકડી આપી દીધી , થોડી વાર પછી વાયેગ્રાની અસર દેખાવા લાગી રાકેશ ને ચોદાવાની મરજી થવા લાગી તેણે ભાવના ને કહ્યુ ડીયર જો તારી ઇચ્છા શોટ મારવાની હોય તો હું તૈયાર છુ .

ભાવના તો પહેલાથી જ તૈયાર હતી તેણે હા પાડી એટલે રાકેશે તરત જ ભાવના ના બધા કપડા ઉતારી ને તેના મોટા સત્નો ને ઝડપ થી દબાવવા લાગ્યો જંગલી ની દબાવવા થી ભાવના ના સત્નો દુખવા માંડ્યા રાકેશ તો ઝડપ પસંદ હતી તેથી ભાવના એ તેના લંડ ને પુરી તાકાત વાપરીને હલાવવા માંડ્યો રાકેશ તેના સત્નો છોડી ચૂત ને ચુંસવા માંડી તેણે પોતાની જીભ વડે ચૂત ચોદવા માંડી ભાવના એ ત્યાં સુધી રાકેશ નો લંડ તૈયાર કરી દીધો તેણે ભાવના ની ચૂત નો સ્વાદ ચાખવો હતો માટે તેણે ભાવના ની ચૂત ચોદવા માટે તેને સીધી સુવાડી તેણી ની ચૂત મોટી અને કડક હતી ,

તેણે પુરી તાકાત થી લંડ ચડાવી દીધો થોડા ઝટકા મારી ને તેણે જુદી રીતે ચૂત ચોદવા નક્કી કરી લીધુ અને તેણે ચાર પગ વાળી ઘોડી બનાવી અને તેના બંને સત્નો ને પોતાના એક એક હાથ મા લીધા લંડ ને ફરી વખત મીના ની ચૂત મા ચડાવી દીધો અને સત્નો દબાવતા દબાવતા ચૂત ચોદવા માંડી તેણી ની હાલત ખરાબ બનતી જાતી . તેની ચૂત મા રાકેશ નો મોટો લંડ ગોદા મારતો અંદર બહાર જતો હતો થોડી વાર માં જ ભાવના ની ચૂત માં થી લોહી નીકળવા નુ શરુ થઇ ગયુ તેણે માંડ માંડ રાકેશ ને મનાવ્યો હાથ વડે મૂઠીયા મારી ને ખુશ કરવા માટે .થોડો સમય હાથ વડે મુઠીયા મારી ને ભાવના એ લંડ ને શાંત કરી દીધો અને બીજા દિવસે જરુર થી ખુશ કરી આપશે એવુ નક્કી કરી ને બંને સુઇ ગયા .