એકી સાથે ત્રણ ચૂદાઇ .

અમારા પડોશ મા એક ખુબ જ શ્રીમંત પરિવાર રહે છે . સાહેબ ની ઉમર મેડમ કરતા ૧૫ વર્ષ વધુ છે . તેમના પરિવાર મા માત્ર બે કિશોર વય ની છોકરી ઓ જ છે . સાહેબ ને ધંધાકીય કામ-કાજ અંગે શહેર ની બહાર વધારે વખત જવુ પડતુ હોઇ ઘર મા મેડમ ને મદદ કરવા માટે એક યુવાન નોકર રાખ્યો છે . મેડમ એકદમ રૂપાળા અને યુવાન છે

સાહેબ ની ઉમર ના કારણે સ્વભાવીક છે કે તે મેડમ ને સંભોગ મા ખુશ કરી શકતા ન હોય . બંને બેબી મેડમ પણ હવે સેક્સ ની વાતો બહેનપણી ઓ પાસે કરતી થઇ ગઇ . તે બંને ને સેક્સ નો આનંદ ક્યા થી મેળવવો તે સમજાતુ ન હતુ . તેની એક બહેનપણી એક સરસ રસ્તો બતાવ્યો કે તે ઓ ના ઘર નોકર સાથે સેક્સ માણવુ સહેલુ છે .

ત્રણે બહેનપણી એ નોકર ને પોતાના શહેર થી દુર આવેલ ફાર્મ હાઉસ પર લઇ જઇ તેનો સેક્સ સ્લેવ તરીકે ઉપયોગ કરી લેવો . મેડમ ને ફરવા જવાનુ બહાનુ આપી તે ઓ નોકર કે જે મેડમ ના ડ્રાઇવર તરીકે પણ કામ કરતો હતો તેને લઇ ચારે ફાર્મહાઉસ પર પહોંચી ગયા . ત્યાં પહોંચી ને બેબી મેડમે નોકર ને મકાન સાફ કરવા ના કામ પર લગાવી દીધો .

તે નોકર ગમે તેમ કરી ફસાવવો જ હતો માટે તેને રૂપીયા ની લાલચ આપી અને જો તે સહકાર ન આપે તો મેડમ ને તેની ફરિયાદ કરી નોકરી મા થી કઢાવી દેવા ની ધમકી આપી . નોકર ગરીબ હતો , અને તેને પણ રૂપીયા સાથે ત્રણ કિશોરી સંભોગ કરવા માટે મળતી હતી . તે છોકરી ઓ મા બધા થી મોટી છોકરી એ નોકર રામુ ને કપડા ઉતારી નગ્ન કરી દીધો અને ત્રણે તેના શરીર સાથે રમવા લાગી .

એક છોકરી એ તેનો લંડ હાથ મા લઇ ટાઇટ કરી ચૂંસવા લાગી , બાકીની બે છોકરી ઓ માની એકે તેના તેના ચહેરા પર ચૂંબનો વરસાવ્યા તો બીજી એ તેના હાથ મા સત્નો પકડાવી માલીશ કરવા આદેશ આપ્યો . જ્યારે ત્રણે પુરી ઉતેજીત થઇ ગઇ ત્યારે રામુ ને પલંગ પર સુવરાવી તેના લંડ અને હાથ વડે પોતાની ચૂત અને ગાંડ બંને ફાડી નાખી આખરે રામુ ને યોગ્ય રકમ આપી પાછા ઘરે જવા નીકળી ગયા .