મારા પ્રેમિકા ના મિત્ર ની બેચેની

કેમ છો બધા મારા મિત્રો. આજે હું એક નવી વાર્તા લખું ચુ વાચી ને બોલો તમને મારી વાર્તા કેવી લાગી. વાર્તા કઈ વધારે મોટી થિયા ગયી છે પણ મને લાગે છે તમને સારી લાગશે. મારી એક ઈન્ટરનેટ દોસ્ત હતી. તેનું નામ કિરણ હતું. કિરણ ના લગન થઇ ગયેલા હતા. કિરણ એક સારી છોકરી છે તે જાની ને હું કિરણ સાથે ચેત કરતો હતો. કિરણ ની દોસ્ત હાથી ઈશા. હું ઈશા અને બહુ ચાહતો હતો. ઈશા એ મારી ઓળખાણ કિરણ સાથે કરી ને આપી હતી. કિરણ મુંબઈ માં રેહતી હતી અને મારી ઈશા અમેરિકા માં રેહતી હતી. ઈશા ભણવા માટે અમેરિકા ગઈ હતી.

હું ઈશા ને પ્રેમ કરતો હતો. અને ઈશા એ મને કિરણ સાથે ઓળખાણ કરી ને આપી હતી. હું અને કિરણ રોજે ચેત પર વાત કરતા હતા. એક દિવસ કિરણ એ મને મળવા બોલાવતી હતી. હંમે પેહેલા પણ મળતા હતા. હું અને કિરણ સી સી ડી માં માળિયા. હંમે પહેલા ની બધી વાતો કરી. વાત વાત માં ખબર પડી ક કિરણ વો હસબંડ ૨ મહિના થી બાર ગામ માં છે. અને ૨ વરસ સુધી નથી આવાનો. આવશે તો કિરણ ને બોલી ને આવશે ક હું થોડા દિવસ માટે આવું છું. હંમે પહેલા થી સેક્સ ની વાતો સામે સામે કરતા હતા. મેં વાત વાત માં કિરણ ને પૂછયું. અગર તારો હસબંડ બાર ગામ છે તો તને સેક્સ કરવાનું મન નથી થતું કે. કિરણ બોલી મને થઇ તો છે પણ સુ કરું મારો હસબંડ બાર ગામ માં છે. કિરણ બોલી ઝ્યારે પણ મને મારા હસબંડ ની યાદ આવે તો મને રડવું આવી જી છે. તો મેં પૂછયું હસબંડ ની યાદ માં રડો છો કે પછી હસબંડ સાથે સેક્સ કરવાની યાદ માં. તો કિરણ હસવા લાગી. તે બધી વાત કરીને હંમે ઘરે જતા રહયા. જયારે હું ઘરે જતો હતો તો ઘરે જતા જતા કિરણ નો કોલ આવીયો મારા મોબયલ પર. હંમે વાત કરતા હતા અને વાત અકર્તા કરતા મારું ઘર આવી ગયું. છેલ્લે કિરણ એ મને પૂછયું ક હું ઓનલાઈન ક્યારે આવીશ. મેં કીધું જેમ હું ઘરે પહુચીસ તેમજ હું ઓનલાઈન આવી જૈસ.

તે બોલી ને મેં બી કીધું અને કોલ કટ કરી ધીધો. હું ઘરે ગયો અને નાસ્તો કરી ને હું ઓનલાઈન આવી ગયો. ઓનલાઈન ગયો તો જોયું કે કિરણ પહેલા થી ઓનલાઈન હતી મારી રાહ જોતી હતી. હંમે વાત ચાલુ કરી. હંમે ૨ કલાક સુધી ઓનલાઈન વાત કરી. પછી કિરણ એ સામે થી સેક્સ ની વાતો સારું કરી. તો હું પણ કિરણ નો જવાબ આપતો હતો. સેક્સ ની વાત કરી કરી ને હું ગરમ થઇ ગયો હતો. મને કિરણ ની ખબર નોથી પણ હું ગરમ થઇ ગયો હતો. હંમે રોઝ રાત ના પછી સેક્સ નિજ વાત કરતા. ઈશા સાથે વાત થોડી કામ થઇ ગઈ હતી કેમ ક ઈશા ની પ્રતમ પરીક્ષા હતી તો ઈશા ભણવામાં વ્યસ્થ હતી.

એક દિવસ કિરણ એ મને કોલ કરિયો અને મળવા બોલાવીયો. હું કિરણ ને મળવા ગયો. કિરણ એ મને તેના ઘરે બોલાવીયો હતો. હું કિરણ ના ઘરે ગયો. કિરાન રસોડા માં ખાવાનું બનાવતી હતી. હું રસોડા માં ગયો. કિરણ સાથે વાત કરતો હતો. કિરણ કામ કરતા કરતા મને ૨ ૩ વાર ભટકાઈ. અને ભટકાતા કિરણ ના બને બોલ મારા હાટ ને લાગીય. કિરણ ને ખબર હતી કેમ કે એ જેટલી વાત ભટકાઈ તે મને જોઈ ને હાસ વા લાગી. હંમે થોડી વાર પછી ખાવા બેસીય. જામી ને કિરણ હોલ માં ટીવી જોતી હતી. મેં કિરણ ને પૂછયું કે હું તારું કમ્પ્યુટર વાપરી સકું ચુ કે નહિ. કિરણ બોલી વાપર ને તેમાં પૂછવાનું સુ. કમ્પ્યુટર ચાલુ કરી ને જોયું તો મને કમ્પ્યુટર માં થી બ્લુ ફિલ્મ મળી. મેં કિરણ ને પૂછયું તારા કમ્પ્યુટર માં બ્લુ ફિલ્મ કોયે રાખી છે. કિરણ કહી પણ બોલી નહિ બુસ હસી પડી. મેં બ્લુ ફિલ્મ ચાલુ કરી અને હું અને કિરણ સાથે એ બ્લુ ફિલ્મ જોવા બેસી ગયા. જોતા જોતા હંમે બને ગરમ થઇ ગયા. કિરણ મારી સામે જો વ લાગી. હંમે સમજી ગયા એક બીજા ને જોઈ ને આગળ સુ કરવું જોઈએ. હું કિરણ ને જોર થી પકડી અને હોઠ પર કિસ કરવા લાગીયો. કિરણ કહી નહિ બોલી કેમ કે કિરણ ને પણ મજા આવતી હતી. મેં કિરણ ના બધા કપડા કાઢી નાખીયા. અને કિરણ ના બોલ જોર જોર થી દાબવા લાગીયો. કિરણ જોર થી સિસ્કારીયો મારવા લાગી. પછી મેં મારો લંદ કિરણ ના ચૂત માં નાખી ધીધો. કિરણ જોર થી રાડ પડી. મને લાગ્યું ક કિરણ એ એના હસબંડ સાથે સેક્સ નથી કર્યું. જોર જોર થી અંદર ભાર કરવા લાગીયો. મને પણ મજા આવતી હતી.

પછી મેં મારો લંદ કિરણ ને મુજ માં લેવા નું કીધું. કિરણ એ ફાટક થી મારો લંદ મોઢા માં લઇ લીધો. મને દુનિયા ની મજા એમાં મળી. કિરણ ને મુજ માં આપીને પાછો મેં કિરણ ના ચૂત માં લંદ નાખી ને જોર જોર થી પાછો ચૂત માં ફટકા મારવા લાગીયો. મેં કિરણ ને ૧૦ મિનીટ તક ચૂત મેં લંદ થી ફટકા મારિયા. થોડી વાર પછી કિરણ નું પાણી પડી ગયું અને ૫ મિનીટ પછી મારું પાણી પડી ગયું. કિરણ બોલી મને તારી સાથે અતેલી મજા આવી કે મારા હસબંડ સાથે નથી આવતી. મેં પૂછયું જયારે મેં મારો લંદ તારા ચૂત માં નાખીયો ત્યારે જોર થી રાડ કેમ પડી. તો કિરણ બોલી કે મેં મારા હસબંડ સાથે સેક્સ કર્યું છે પણ હસબંડ નો લંદ નાનો છે. અને તારો મોટો અટેલે તો મોટો લંદ મારા ચૂત માં ઘીસીયો તો મને રાડ પડી ગઈ. પણ એક વાત આ જે આપડે કર્યું તે કોઈ ને ખબર ના પડે. મેં કીધું કોઈ ને ખબર નહિ પડે. એમજ જયારે પણ હમને તિમ્વ મળતો હું કિરણ ના ઘરે જતો નહિ તો કિરણ મને ક્યારે કોલ કરીને બોલાવતી.