મામા ના લગન માં મારી સુહાગરાત

નમસ્તે દોસ્તો મારું નામ અમિત છે. હું ગુજરાતી વાર્તા નો નિયમિત પાઠક ચુ. ખુબ દિવસ થી વિચારતો હતો ક મારી પણ સાથે ઘડેલી ઘટના તમારી સામે વ્યક્ત કરું પણ હિંમત નોથી થતી. પણ મારા મિત્રો એ મને મને કેટલું કીધું અટેલે હું તમને આ મારી વાર્તા કહું ચુ.

આ વાર્તા મારા મામા ના લગન થી સારું થઇ છે. મામા ની એક સાલી છે જે બહુ રૂપાળી અને સુંદર છે. તે મામા ની સાલી નું નામ ખૂશ્બુ છે. તે ધેકાવ માં ખુબ સુંદર છે અને ફિગર માં તો તે ગજબ ની છે. ખુશ્બુ ના ગોળ ગોળ બોલ દેખાય તો મન માં થઇ કે હમણાજ જી ને તેના ગોળ ગોળ બોલ દાબવા લાગુ. પણ સુ કરું ખુદ ને કાબુ માં રાખતો હતો વિચારી ને કે અગર કોઈ ને ખબર પડી તો સુ થશે, મારી બદનામી થશે. પન મને થોડી ખબર હતી કે જેના માટે હું આવું વિચારું ચુ તે પણ મારા માટે તેવુજ વિચારે છે. આ વાત ની મને ત્યારે ખબર પડી જયારે મારા મામા ના લગન હતા.

એ દિવસે સુ થયું કે ઘર માં લગન નો માહોલ હતો. બધા મામા ના લગન થી બહુ ખુસ હતા કેમ ક મામા ના લગન ખુબજ મુસ્કિલ થી થઇ રહયા હતા. તો સુ થયું મામા ના લગન ની બારાત ઘરે થી નીકળી ને મંડપ તક પહુચી ગઈ હતી. ઘર ના બધા લોગ ત્યાં પહુચી ગયા હતા. બધું બરાબર અને ધૂમધામ થી થઇ રહયું હતું કે મારા મામા ની સાલી મારી પાસે આવી ગઈ. ખુશ્બુ તેની સહેલીઓ સાથે મારી પાસે આવી ગઈ અને વાત કરતા કરતા મસ્તી મજાક કરવા લાગી. પહેલા તો મેં બધું આરામ થી સહન કરી લીધું પણ ઝ્યારે તે બધું હાધ થી બહાર જતું હતું. મેં ખુશ્બુ ના આખો માં જોયું તો તેના આખો માં અલગજ ચમક હતી. માનો તે વરસો થી સેક્સ માટે તરસતી હોઈ અને તે મને કસું કહેવા માંગતી હતી.

ખુશ્બુ ઉઠી ને જી રહી હતી તો મેં તેને જોઈ. આગળ જાય ને મને ફરી ને જોવા લાગી અને ઈશારો કરિયો. જેમ કે તે મને તેના પાચળ જવા માટે બોલે છે. તો હું તેની પાચળ પાચળ જવા લાગીયો. ખુશ્બુ આગળ જતી હતી અને હું તેનો પીચો કરતો પાચળ જતો હતો. જતા જતા ખુશ્બુ એક રૂમ માં ઘુસી ગઈ અને મને પણ તે રૂમ માં બોલાવતી હતી. તો પછી હું પણ રૂમ માં ઘુસી ગયો. પણ જવા પહેલા માં ચારો તરફ જોયું ક કોઈ મને જોતું તો નથી ને. જેમ હું રૂમ ના અંદર વાયો ગયો. તેમજ ખુશ્બુ એ દરવાજો બંદ કરી દીધો. જેમ ખુશ્બુ એ દરવાજો બંદ કરિયો મને જોર થી પકડી ને તે ચૂમવા લાગી. પણ મારા પર ખુશ્બુ એ આવો હમલો કરિયો જેની માટે હું તૈયાર નોથો.

પછી શું જે ચીજ માટે હું અટેલે બેતાબ હતો તે ચીઝ મને આજે મળી ગઈ તો તેને ના કેવીરીતે કહું. મજા તો મને પણ આવતી હતી. ખુશ્બુ મને કિસ કરતી જતી હતી તો મેં પણ ખુશ્બુ ને કિસ કરવા નું ચાલુ કર્યું. મને એમ લાગ્યું ક કે ખુશ્બુ નો હાથ મારા લંદ પર છે. એના થી મારી હિંમત વધી ગઈ અને મેં ખુશ્બુ ને નાગી કરી નાખી અને ઇવે મને નાગો કરી નાખીયો. પછી ખુશ્બુ એ મને પલંગ પર પડયો મારા પર ચડી અને મેં કિસ કરવા લાગી. ખુશ્બુ ના હરકતો થી મારો સુતો લંદ ઉભો થઇ ગયો હતો. પછી મેં ખુશ્બુ ને નીચે રાખી અને હું તેના ઉપર ચડી ગયો. અને ખુશ્બુ ના પુરા નાગા શરીર ને જોવા લાગીયો. પૂરી કયામત હતી ખુશ્બુ. મેં મારા જીંદગી માં પેહેલી વાર નાગી છોકરી જોઈ હતી સોચો મારી હાલત સુ થઇ હશે.

પછી મેં ખુશ્બુ ને કિસ કરવા નું ચાલુ કર્યું તો ધીરે ધીરે ખુશ્બુ ગરમ થતી હતી. પછી મેં મારો હાથ ચૂત પર રખીયો તો મને બોલી અમિત પ્લીસ તમારો લંદ મારા ચૂત માં નાખી ડો. મને હવે નથી રહેવાતું. મેં ખુશ્બુ ની ચુર ચાટવા લાગીયો અને થોડી વાર મજ જલ્દી થી તેનું પાણી જડી ગયું. પણ મારું કામ પૂરું નોતું થયું મારું કામ બાકી હતું. મેં ખુશ્બુ ના પગ ફેલાવી દીધા અને બને પગ ના વચે આવી ગયો. મેં મારા લંદ ને તેના ચૂત ના બાજુ માં રખીયો અને જોર થી ફટકો દીધો તો મારો લંદ અંદર નહિ ગયો. હું સમજી ગયો કે તે કુવારી છે અને પહેલી વાર સેક્સ કરતી હતી.

મેં તેનો એક પગ મારા ખંબા પર રખીયો અને જોર થી ફટકો મારિયો તો મારો અધાડો લંદ ચૂત ના અંદર ગયો. મારો અધાડો લંદ અંદર ગયો તો તેને દર્દ સહન નહિ થયું તો તે જોર થી રાડ પાડી. ખુશ્બુ ના આખો માં થી આંસુડા પાડવા લાગીય. પણ મેં હજુ જોર થી ફટકો મારિયો તો મારો પૂરે લંદ ખુશ્બુ ના ચૂત માં ઘુસી ગયો હતો. મેં જોયું તો તેના ચૂત માં થી લોઈ નીકળતું હતું અને તે દુખવા થી તે તડપી રહી હતી. હું ખુશ્બુ ના ઉપર સુઈ ગયો અને તેના ગોળ ગોળ બોલ ચૂસવા લાગીયો અને તેના હોઠ પર કિસ કરવા લાગીયો.

થોડી વાર પછી તેનું દુખાવો કામ થયો તો મેં પાછુ ધીરે ધીરે ફટકા મારવા ચાલુ કર્વિયું. ખુશ્બુ ને મજા આવા લાગી તો તે જોર જોર થી રાડ પાડવા લાગી અને બોલી ફાડી નાકો, ચીરી નાખો મારા ચૂત ને. આ સાંભળીને મને પણ જોશ આવીયો અને મેં તેને ૨૦ મિનીટ સીધું ચૂત માં લંદ જોર જોર થી ઘુસવતો રહયો. આ વચ્ચે તેનું ૩ વાર પાણી પડયું. પછી હંમે થોડી વાર નાગા લેતા રહયા. પછી હંમે ખુદ ખુદ ના કપડા પહેરી ને બાર આવી ગયા. હમને જયારે પણ મોકા મડિયા. હંમે બંને ની શરીર ની ભુક શાંત કરી. અને જયારે પણ તે મારા મામા ના ઘરે આવે તો મને ફોન કરે મવે બોલાવે અને હું ખુશ્બુ ને ખુબ લગાડું.

આ છે મારી જીંદગી માં ઘડીલી ઘટના. ધન્યવાદ.