નેહા ના ઘરે પ્રેમ અને સેક્સ

દોસ્તો મારું નામ રાજ છે અને હું દેલ્હી માં રહું ચુ. આજે હું તમારા સામે મારા જીંદગી માં ગહ્દેલું અનુભવ ને વ્યત કરવા માંગું ચુ અને મારી આશા છે કે તમને આ મારી વાર્તા પસંદ આવશે. આ વાત બારમી ના પછી ની છે જયારે હું પોલીતેનીક ની તૈયારી કરતો હતો. હું મારા ક્લાસ માં સવથી હોશિયાર છોકરો હતો અટેલે બધા ચોર મારા થી જલતા હતા પણ હું કોઈ ની પણ ચિંતા કરીય વગર મારું ભણતર કરતો હતો.

હમારા ઘર ના બાજુ માં કોઈ નવા પડોસી રહેવા આવિયા હતા અને તે ઘરે એક ચોરી પણ રહેતી હતી જેનું નામ નેહા હતું. નેહા તો એમ લગતી જેમ કે આકાશ માં થી પરી ઉતારી આવી હોય. નેહા ખુબજ સુંદર હતી. જયારે પણ તે ચાલતી તેના ગોળ ગોળ બોલ ઉપર નીચે થતા હતા. મન થતું કે હમણાજ જી ને નેહા ના બોલ દાબવા માંદુ. એક દિવસ હું કોલ્લેગ જી રહયો હતો તો જોયું કે નેહા નું અક્સીદેન્ત થઇ ગયું હતું ના રસ્તા માં પડી ને તે ચીખો પડતી હતી. હઉ ભાગી ને નેહા પાસે ગયું અને તેને હોસ્પિટલ માં લઇ ગયો અને નેહા નો ઈલાજ કરાવી ને ગહરે લાવિયો.

એ પહેલો દિવસ હતો કે હું નેહા ના અતેલો નાસ્દિક ગયો. જયારે હું નેહા ને ઘરે લઇ ને પહુચીયો તો ખબર પડી કે નેહા ના માં બાપ સહેર ના બાર ગયેલા છે. નેહા બોલી મને નેહા સાથે રહેવા માટે. પહેલી વાર મને છોકરી એ સાથે રહેવાનું કીધું. મને તો હિમત નોતી થતી પણ નેહા ઝીધ કરવા લાગી તો હો રુકી ગયો. પણ મારી નઝારો તો નેહા ના અંગો પર હતી અને તે જોઈ ને હું મજા લેતો હતો. મેં નેહા ના માથા પર હાથ ફેરવા લાગીયો અને તેના માથા પર કિસ કરી લીધી. તો નેહા જાગી ગઈ અને બોલી કે સુ તું મને પ્રેમ કરે છે. મેં કહયું હું તને ત્યાર થી પ્રેમ કરું ચુ જયારે મેં તને પહેલી વાર જોઈ હતી. પણ મને લાગ્યું કે તું મને પસંદ નથી કરતી. નેહા બોલી અગર તું મને સાચે પ્યાર કરે છે તો આજે મને પ્યાર કર.

જેમ નેહા એ મને પ્યાર કરવા નું કહયું મેં નેહા ને પકડી અને નેહા ના હોઠ પર કિસ કરવા લાગીયો. કિસ કરી કરી ને મેં નેહા ના હોઠ લાલ કરી નાખીયા. કિસ કરતા કરતા મેં મારો હાથ નેહા ના ચાથી પર લઇ ગયો અને પછી નેહા ના ગોળ ગોળ બોલ પર ફરવા લાગીયો થોડી વાર પછી હું જોર જોર થી નેહા ના બોલ દાબવા લાગીયો. પચ્જી મેં નેહા ને આખી નાગી કરી નાખી. નેહા પૂરી ગરમ થઇ ગઈ હતી. નેહા ને પૂરી નાગી જોઈ ને હું પાગલ થઇ ગયો હતો. પૂરી ગોરી હતી નેહા ધુધ જેવી. પછી હું નેહા ના ગુલાબી ચૂત ને ચાટવા લાગીયો. નેહા પાગલ થવા લાગી અને જોર જોર થી અવાજ કરવા લાગી. નેહા હવે પૂરી ગરમ થઇ ગઈ હતી. નેહા ની ચૂત ચાતતા નેહા નું પાણી પડી ગયું. થોડી વાર પછી નેહા બોલી અગર તું મને જીંદગી નું શુખ અપીયું તો હવે હું પણ આપીશ. મને નીચે લેતાવિયો અને મારા લંદ ને પકડયો અને મુહ માં લેવા નું ચાલુ કર્યું.

નેહા જેવી રીતે મારો લંદ મુધા માં લીધો એમજ મને લાગ્યું જેમ કે મને કોઈ ચુર્રેન્ત આપે છે. અને જ્યાં સુધી મારું પાણી પડયું નહિ નેહા મારું લંદ મોઢા માં લેતી હતી. મારો લંદ નેહા એ ૫ મિનીટ તક ચુસ્વો અને પછી મારું પાણી પડી ગયું. પછી કોની વાત જોવાની નેહા ને નીચે લેતાવી અને નેહા ના બને પગ ફેલાવી ને મારો લંદ મેં નેહા ના ચૂત માં નાખીયો તો નેહા એ રાડ પડી. મેં નેહા નું મોઢું બંદ કર્યું અને તેને ચુપ રહેવા નું કીધું. પાચ મેં ધીરે ધીરે મારો લંદ અંદર ભાર કરિયો. પછી નેહા ને મજા આવા લાગી પછી હું જોર જોર થી ફટકા મારવા લાગીયો. મેં નેહા ને ૨૦ મિનીટ તક સેક્સ કર્યું. અને મારું પાણી પડી ગયું. પણ તે ૨૦ મિનીટ માં નેહા નું પાણી ૨ વાર પડી ગયું હતું.

સેક્સ કરી ને હંમે બાજુ બાજુ માં સુઈ ગયા પછી. નેહા મને બોલી મને હવે છોડતો નહિ મેં કીધું નું તને નહિ છોડું કેમ કે હું તને પ્રેમ કરું ચુ. અટેલે ચિંતા ના કર મારી જાન. અ મારું જીંદગી નો પહેલો અનુભવ હતો. ધન્યવાદ.