ગરબા માં મળી ગલ ફ્રેન્ડ

કેમ છો મિત્રો મારું નામ શ્યામ છે અને હું ગુજરાત નો રહું ચુ અને મારી ઉમર ૨૨ વરસ છે. ગુજરાત માં નવરાત્રી ના ત્યોહાર માં ગરબા રમી ને ખુબજ ધૂમ ધામ થી મનાવે છે. અને નવરાત્રી નો ત્યોહાર પુરા વિશ્વ માં માંશુર છે. મારા ઘર પાસે મોટું મેદાન છે જ્યાં દર વરસે ખુબજ ધૂમ ધામ થી ગરબા મનાવે છે. આ વરસે પણ નવરાત્રી ની તૈયારી ખુબ મસ્ત કરેલી હતી. નવરાત્રી નો ચોથો દિવસ હતો. હંમે બધા મિત્રો બધા ગરબા રમવા ગયા. થોડી વાર પછી મારી નઝર એક છોકરી પર ગઈ. ખબર ની પણ મને એ છોકરી ને જોઈ ને પેહેલી નઝર મજ પ્રેમ થઇ ગયું. એક દમ સુંદર અને રૂપાળી છોકરી લગતી હતી.

હું છોકરી સાથે વાત કરવા ની કોશિશ કરતો હતો પણ તે છોકરી ભાવજ નોથી આપતી. ૨ થી ૩ કાકર લગાવિયા ત્યારે જી ને તે છોકરી એ મારી સાથે વાત કરી. મેં તે છોકરી નું નામ પૂછયું. તેનું નામ રાધા હતું. પછી થોડી વાત કરી અને મેં તે છોકરી ને મારી સાથે ગરબા રમવા નું આમંત્રણ આપ્યું. તે માની ગઈ અને મારી સાથે ગરબા રમવા લાગી.

૨ થી ૩ દિવસ તો આમજ ગુજરી ગયા. તે ૨ થી ૩ દિવસ માં જોયું તો રાધા મારી સાથે એક દમ હળીમળી ગઈ હતી. ક્યારે ગાલ પર મારે તો ક્યારે ચીમતી ભારે. થોડા દિવસ તે ગાયબ થઇ ગઈ અને મને ગરબા ના છેલ્લા દિવસે તે મને દિખાઈ અને તે ત્યારે ચણીયા ચોળી પહેરી ને આવી હતી પણ લાગતું હતું કે અંદર રાધા એ બ્રાં નોતી પરી કેમ કે તેના ગોળ ગોળ બોલ સાફ સાફ દેખાઈ રહયા હતા. તે જોઈ ને મારો લંદ કાબુમાં નોટો રેહતો. હું તેના નજીક ગયો અને તેના શરીર ના ઉપર હાટ ફેરવ્યા લાગીયો. તે ગરમ થવા લાગી હતી. આગ બને તરફ થી બરાબર લાગી હતી અને હંમે એક બીજા ખુદ ને કાબુ નોથા કરી સકતા. તે ત્યાં થી નીકળી ગઈ અને મને તેની પાચળ જવા નો ઈશારો કરિયો. મને રાધા જોતી હતી કેમ પણ કરીને અટેલે હું રાધા ના પાચળ ગયો.

ગરબા ના મેદાન ની સામે એક ગાર્ડન હતું જ્યાં બરોડા ના બધા પ્રેમિયો તે ગાર્ડન માં પોતા ની પ્રેમિકા ને લઇ આવતા હતા. હંમે બને ત્યાં ગયા ખૂણા માં બેસી ગયા અને એક બીજા ને ચીપકી ને એક બીજા ને કિસ કરવા લાગીયા. થોડી વાર માં હંમે અતેલા આગળ વધી ગયા કે, રાધા એ મારું લંદ પકડી લીધો અને તે લંદ પર હાથ ફેરવા લાગી. થોડી વાર પછી હંમે ગાર્ડન થી નીકળી ગયા. પણ હંમે પાછા મળી ને સેક્સ નો પ્લાન બનવાના હતા.

બીજા દિવસે હંમે તેજ ગાર્ડન માં માળિયા અને ખુબ મસ્તી કરી. હંમે ગાર્ડન માં આતો મારી મારી ને થાકી ગયા હતા. રાધા બોલી ચાલો ફ્રેશ થવા માટે રૂમ લઇ લયે. હંમે જી ને રૂમ પણ લઇ લીધો. મેં તો વિચારી ને રાખ્યું હતઉ કે આજે રાધા સાથે સેક્સ કરીય વગર હું તેને ઘરે નહિ જવા દાવ. હંમે સાથે સનાન કર્યું. મેં તેના કપડા ઉતરીય તો રાધા એ કળા રંગ નું બ્રાં પહેર્યું હતું. હંમે બને નાગા થઇ ને એક બીજા ને જોઈ રહયા હતા.

પછી મેં તેના ગોળ ગોળ બોલ દબાવિયા. તોતે જોર થી સિસ્કારીયા મારવા લાગી. મેં મારી બે આંગળી તેના ચૂત માં નાખી અને જોર થી અંદર ભાર કરવા લાગીયો. તે જોર જોર થી ગરમ સ્વાસ ફેકવા લાગી. પછી હું તેની ચૂત ને ચાટવા લાગીયો. રાધા તડપવા લાગી. થોડી વાર માં તેનું પાણી ચૂતી પડયું. ધીરે થી મેં તેના ચૂત લાલ ચૂત પાસે મારો મોટો ૭ ઇંચ નો લંદ રાખી દીધો. આરામ થી તેને રાધા ના લાલ ચૂત માં નાખીયો અને તે સિસ્કારીયા મારવા લાગી. પછી મેં જોર થી ફટકો મારિયો તો મારો પુરા લંદ તેના ચૂત માં ઘુસી ગયો. તે જોર તી રાડ પડી અને તેના ચૂત માંથી લોઈ નીકળું. થોડી વાર મેં આરામ આરામ થી મારો લંદ અંદર બાર કરતો હતો. પછી તેનો દુખાવો કામ થયો તો રાધા સામે થી બોલી જોર જોર થી કર તો મેં જોર થી ફક્ત મારવા સારું કરીય.

તે જોર જોર થી રાડ પાડવા લાગી. મેં તેને ૨૦ મિનીટ તક ફટકા મારિયા પણ તે ૨૦ મિનીટ માં તેનું પાણી ૩ વાર પડી ગયું. ૨૦ મિનીટ પછી મારું પાણી પડી ગયું અને હંમે ૫ મિનીટ તક એમજ પડિયા રહયા. આ હતી મારા ગરબા ની ગીર્લ ફ્રેન્ડ. હંમે પછી હર રવિવારે મળતા અને રૂમ પર જતા.