એકલી ભાભી સાથે ગરમ બેડ માં મજા

આ કહાની મારા પોતાના અનુભવ ની છે હું જયારે ૧૨ મુ ભણતો હતો ત્યારે હું એક વખત બસ માં જઈ રહ્યો હતો ત્યારે મારી મુલાકાત એક માલ ભાભી સાથે થઇ ગઈ હતી. ત્યારે મેં જેવી રીતે એની ચોદી હતી એના વિશે ની વાત છે.

આજ થી ૩ વર્ષ પેલા ની વાત છે હું સીટી બસ માં હોસ્ટેલ બાજુ જી રહ્યો હતો. અને એક બુક વાંચતો હતો અને ત્યાજ એક મસ્ત ભાભી મારી બાજુ માં આવી ને બેઠી. મારા હાથ માં બુક જોઈ ને પૂછું તમે શું કરો છો?

પછી મેં જવાબ દીધો અને આમ અમારી ઓળખાણ થઇ ગઈ. પછી મેં પછ્યું કે તમે બસ માં કેમ જાવ છો તમારે તો કાર માં જવું જોઈએ. તો એને કીધું કાર મોંઘી પડે છે. પછી મેં એના પતિ વિશે પૂછ્યું તો એને કહ્યું તાક્ષ્તીલે નો ધંધો છે.

મારી હોસ્ટલ આવી ગઈ હતી. એટલે હું ઉતરી ગયો અને બીજે દિવસે પછી ઇ મળી અને અમારી ઓળખાણ વધી ગઈ એટલે એને મને એના ઘર નું સરનામું દીધું.

મેં પૂછ્યું તમે facebook યુસ કરો છો. એને કહ્યું હા account તો છે પણ કમ્પ્યુટર ખરાબ છે.

મેં કીધું તમને કઈ વાંધો ન હોઈ તો હું સરખું કરી ડાઈસ એને હા પડી. આ બહાને હું એની ઘરે ગયો.એના પતિ ઘરે નો હતા. તેને ચા બનાવી અને મને કમ્પ્યુટર અહાલું કરી ને દીધું. મને કમ્પ્યુટર રેપૈર કરતા આવડે છે એટલે મેં થોડી વાર માં રેપૈર કરી દીધું અને પાછું ચાલુ કરી ને જોયું તો એમાં ઘણી બધી બ્લુ ફિલ્મો હતી

મેં કીધું ચલ ને ભાભી ને કહીદવ એટલે ખુલી ને વાત થાય જાય. એટલે મેં ભાભી ને પૂછ્યું કે આ ખરાબ નાગી ફિલ્મ કોણ જોવે છે. તો એને આશ્ચર્ય થી પૂછ્યું કે તને કેવી રીતે મળી!

હું થોડું હસ્યો અને એ પણ હસવા લાગી .અને એને ચિંતા વાગર મને કીધું કે એના પતિ આ જોઈ ને પછી મારી ઉપર ચડે છે. એટલે મને એનો ઈરાદો કૈક ખરાબ લાગ્યો.

આ કહી ને એ મારી બાજુ માં આવી ગઈ. એને મારો ઠગેલો લોડો જોયો. હવે મારાથી રેવાતું નો હતું. એટલે હું જલ્દી બાથરૂમ માં ગયો અને મુઠીયા મારવા લાગ્યો. આ વાત ની ભાભી ને ખબર પડી ગઈ એ બાથરૂમ પાસે આવી અને બારડું ખખડાવ્યું. મેં જેવું બારડું ખોલ્યું કે એ તરતજ મારા લોડા ને હાથ માં લઈને મુઠીયા મારવા લાગી. અને મને ચોટી ગઈ.

મેં પણ ખુલ્લા દિલ થી સરમ રાખ્યા વગર એને ચોટી ગયો. પછી હું એની ગાંડ પર હાથ ફેરવતો ફેરવતો એને રૂમ માં લઇ ગયો એને સુવડાવી દીધી. હું એની પીકી પર હાથ ફેરવતો હતો અને એ મને મુઠીયા મારી દેતી હતી. પછી અચાનક એ બોલી હવે નહિ રેવાય.

હું સમજી ગયો એટલે મેં મારી ૪ આંગ્લ્લી એની પીકી માં નાખી દીધી અને હાથ થી એની પીકી ચોદવા લાગ્યો અને બીજો હાથ અને મસ્ત પોચા અને રૂપાળા બોબલા દબાવતો હતો. ૪ – ૫ મિનીટ આવું કરી પછી મેં લોડો એના હાથ માંથી લઇ ને એની પીકી પર ફેરવવા લાગ્યો. અને એક ઊંડો શ્વાસ લઇ ને જોર થી એની પીકી માં ઘાલી દીધો અને એને જોરથી રાડ પાડી.

પછી હું ધીરે ધીરે બોબલા દબાવતા દબાવતા ઘોદા મારવા લાગ્યો. આવું ૨૦ ૨૫ મિનીટ કર્યું અને એની ચીકણી પીકી માં વિર્યું છોડી દીધું. આટલી વાર માં એનું ૩ વખત પાણી નીકળી ગયું હતું. અને પછી અમે એના બેડ પર સુતા રહ્યા.