મલ્લુ આંટી ની ચુદાય. અને ગાંડ મારવા .

અમારા વિસ્તારમા એક મલ્લુ આંટી રહે છે તે કુંવારા છે અને તેને ચોદાવાનો શોખ છે મલ્લુ આંટી ની ચુતને રોજ ચોદાવા માટે નવો લંડ મળી જાય તો મજા આવે છે . મલ્લુ આંટી હમેશા પૈસાદાર અને યુવાન પુરુષોને પસંદ કરેContinue reading… મલ્લુ આંટી ની ચુદાય. અને ગાંડ મારવા .

ફિલ્મી ફંડા નવા જમાના યુવા વગૃને ઘણી અસર કરે છે .

ફિલ્મી ફંડા નવા જમાના યુવા વગૃને  ઘણી અસર કરે છે , આના વિશેનો એક તાજેતરનો  મારો  નજરે જોયેલ પ્રસંગ કહુ છુ . ફિલ્મી ફંડા એ કેવી અસર આપણી યુવતીઓ પર કરી છે કે હમણા હોળીનો તહેવાર હોય હુ રંગોથી બચવાContinue reading… ફિલ્મી ફંડા નવા જમાના યુવા વગૃને ઘણી અસર કરે છે .

બદનામ છોકરી

અમારા વિસ્તારમા એક  બદનામ છોકરી  રહે છે , તે  બદનામ છોકરી  શા માટે બની ગઇ તેની એક સરસ કથા અથવા કહો કે સેકસ કથા તમને જણાવુ છુ .તે જન્મી ત્યારે તેના પિતાનુ અવસાન થઇ ગયુ હતુ . તેની માતાએ ઘરContinue reading… બદનામ છોકરી

ચુતની પાછળ પુરી દુનીયા દિવાની છે .

ચૂત ,  આ શબ્દ સેકસની દુનીયામા .  વારંવાર વપરાતો શબ્દ છે,  યુવાનોના લંડ આ શબ્દ સાંભળતાજ  ટાઇટ થઇ જાય છે .ચુતની પાછળ પુરી દુનીયા દિવાની છેમારી સામે એક એવીજ ચુત એટલે કે  સ્ત્રી રહે છે , તે સુંદર અને યુવાનContinue reading… ચુતની પાછળ પુરી દુનીયા દિવાની છે .

વાળ સાફ કરેલ ચૂત ચોદવામાં વધારે મજા આવે છે .

વાળ સાફ કરેલ ચૂત ચોદવામાં  વધારે મજા આવે છે . પહેલાની સ્ત્રી ઓ  કરતા નવી યુવાનીમાં પ્રવેશેલ સ્ત્રી ઓ  પોતાના શરીરની સંભાળ લેતી થઇ ગયી  છે , મારી પત્ની પણ એમા બાકાત નથી .મારી પત્ની નો જન્મ દિવસ હતો આજે Continue reading… વાળ સાફ કરેલ ચૂત ચોદવામાં વધારે મજા આવે છે .

ચૂંસવુ નવા જમાના ની ફેશન બની ગયુ છે .

ચૂંસવુ નવા જમાના ની ફેશન બની ગયુ  છે . પુરુષ અને સ્ત્રી બંનેને ચૂંસવા નુ ગમે છે , સ્ત્રી ઓ પુરુષોના લંડ ચૂસે છે અને પુરુષો  સ્ત્રી ઓ ના સત્નોને ચૂંસે છે . મારા જાણીતા  એક બીઝનેસ મેને પોતાના અંગતContinue reading… ચૂંસવુ નવા જમાના ની ફેશન બની ગયુ છે .

મોટી ગાંડ મારવા ની મજા આવે છે .

મોટી ગાંડ મારવા ની મજા આવે છે . જાહેર સ્થળો પર ગાંડ  ચોદવાની  ફેશન વધતી જાય છે . પશ્ચીમના દેશો નુ અનુકરણ કરતા હમણા  આપણા દેશ મા પણ આ રી઼તે ચોદવું લોકપ્રીય  બની ગયુ છે .હું કામ નો લાગેલ થાક Continue reading… મોટી ગાંડ મારવા ની મજા આવે છે .

લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે .

લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે , તેના વડે જ સ્ત્રી ને તે વશ કરી શકે છે અને જેમ લન્ડ  મોટો અને જાડો હોય તેમ સ્ત્રી ઓને ચોદાવવા મા વધારે મજા પડે છે . જો કે હવે તો બજારમા એવા રમકડા ઉપલબ્ધContinue reading… લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે .

ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે .

ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ જોતાજ મારો  લંડ ઉતેજીત થવા લાગે છે .નાના ગામડાની કસાયેલ શરીર વાળી ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની મોટા પાકેલ પપૈયા જેવી હોય છે . તેને દબાવીને ગાંડ મારવાની મજા આવે છે મજા આવે છે .મારે  ગામડામા વાડી છે હું રજાContinue reading… ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે .

ચૂત ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

ચૂત ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે પણ દરેક વ્યકિ્ત ઓના ચૂત ચોદવા ના અનુભવો  જુદા જુદા હોય છે . ઘરોમા તો દરેક માણસ પોતાની પત્નીની ચૂત  ચોદતો જ હોય છે , પણ ઘરવાળી કરતા બહારવાળીમા બધાContinue reading… ચૂત ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .