મલ્લુ આંટી ની ચુદાય. અને ગાંડ મારવા .

અમારા વિસ્તારમા એક મલ્લુ આંટી રહે છે તે કુંવારા છે અને તેને ચોદાવાનો શોખ છે મલ્લુ આંટી ની ચુતને રોજ ચોદાવા માટે નવો લંડ મળી જાય તો મજા આવે છે . મલ્લુ આંટી હમેશા પૈસાદાર અને યુવાન પુરુષોને પસંદ કરે છે .

આવા યુવાન બનવાનો મોકો મને એક દિવસ મળી ગયો મલ્લુ આંટી ની નજર મારા પર પડી ગઇ હતી મલ્લુ આંટી એ મને તેના ઘરે કામ માટે બોલાવ્યો હુ ગયો ત્યારે ખુબજ સેકસી અને ઓછા કપડા પહેરીને બેઠા હતા તેણે મને સેકસના મારા અનુભવ વિશે પુછ્યુ , મે મલ્લુ આંટી ને કહયુ કે મે હજુ કોઇ ચુતનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી મલ્લુ આંટી ખુશ થઇ ગયા અને મને તેની બાજુમા બેસાડી મારા પેન્ટનો ચેન ખોલીને મારો લંડ તેના હાથમા લઇને ટાઇટ કરવા લાગ્યા .

મલ્લુ આંટી ના હાથમા જતાજ મારો લંડ એકદમ ટાઇટ થઇ ગયો પછી મલ્લુ આંટી મારા લંડને તેના હોઠોમા લઇને ચુસવા લાગ્યા પછી તેણે પલંગ પર સુઇ જઇને મને તેની ઉપર લઇ લીધો મલ્લુ આંટી એ મારા લંડને તેની ચુતમા મુકી ને મને ચોદવા માટે કહ્યુ મે મલ્લુ આંટી ની ચુતને ચોદી તો તે ફાટી ગઇ.

મલ્લુ આંટી ખુશ થઇ ગયા અને મારા લંડને તેની મોટી ગાંડમા મુકી દીધો મે તેની મોટી દેશી ગાંડને મારવા માંડી આખરે મલ્લુ આંટી ની મોટી ગાંડ ફાડીને જ મારો લંડ શાંત થયો .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *