વાળ સાફ કરેલ ચૂત ચોદવામાં વધારે મજા આવે છે .

વાળ સાફ કરેલ ચૂત ચોદવામાં  વધારે મજા આવે છે . પહેલાની સ્ત્રી ઓ  કરતા નવી યુવાનીમાં પ્રવેશેલ સ્ત્રી ઓ  પોતાના શરીરની સંભાળ લેતી થઇ ગયી  છે , મારી પત્ની પણ એમા બાકાત નથી .
મારી પત્ની નો જન્મ દિવસ હતો આજે  અમે તે ઉજવવાનુ નક્કિ કરી લીધુ હતુ  માત્ર અમને બંને ને જ ખબર હતી આ  વાતની તે આગલા દિવસે બ્યુટીપાલૃર  ની મુલાકાત લયી આવી હતી , તે જન્મ  દિવસે ખબજ સુંદર દેખાયી રહી હતી .
અમે જુહુ ની ચોપાટી પર ફરવા ગયા દરીયા કિનારે એકાંત મા મે તેના રુપાળા ગાલો નુ ચુંબન લીધુ તો તે બોલી , ડીયર  હજુ વધારે અને યોગ્ય જગ્યા એ ચુંબન  આપો મે આજુબાજુ જોઇને ખાતરી કરી  ત્યાં કોઇ હતુ નહી , પછી મે તેના પુરા  ચહેરા અને ગરદનને ચુંબનોથી ભીંજવી  દીધા મારો લંડ પેન્ટમાં જ ઉછાળા મારી  રહ્યો હતો મે તેના ચણીયા મા હાથ નાખી  તેની જાંઘો પંપાળવા માંડી હવે તેની  ચૂત પણ ચોદાવા તૈયાર થવા લાગી .
મારી સ્થીતી તો પહેલા થી જ ઘર સુધી  પહોંચવાની રહી ન હતી મે તેને કિનારા  પર ના એક ગેસ્ટહાઉસમા લઇ જયીને  ચોદવાનુ નક્કી કરી લીધુ રુમ મા પહોંચતા જ મે તેને જોરથી દબાવી અને તેના બધા  કપડા કાઢી નાખ્યા મે જોયુ કે તેણે ચૂત  પર ના વાળ સાફ કરી દીધા હતા મે તેની  ચૂત ને જીભ વડે ચોદવા માંડી .
થોડી  વાર માંજ તેની ચૂત લીક થઇ ગયી પણ  મારો લંડ તો હજુ ટાઇટ હતો મે તેની ગાંડ  મા ચડાવીને  તેની ગાંડ ચોદવા માંડી  .થોડી વારમા મે મારો લંડ તેની ગાંડ મા  ખાલી કરી દીધો . આમ સાફ ચૂતને જીભ  વડે પણ ચોદી શકાય છે .