એક સેક્સી કથા .

મેડમ ફક્ત પેટીકોટ પહેરીને સોફા પર બેઠા હતા , તેની મોટી મોટી પાકેલ કેરી જેવી સ્તનો બ્રા ની બહાર નીકળવા મહેનત કરી રહી હતી . તેને જોઇને જ મને અણસાર આવી ગયો હતો કે આ મેડમે ઘણા લંડો નો સ્વાદ માણી લીધો છે .

મે પણ આગલા સાહેબની ઘરવાળીને મન ભરીને ચોદી હતી . મને જોઇને મેડમ બોલ્યા આવ આવ આજે તુ બરાબર સમયે આવ્યો છે બેસ કહીને મને તેની પાસે સોફા પર બેસાડ્યો અને પુછ્યુ કે તુ એકલો જ રહે છે ? મે કહ્યુ જી મેડમ તો તેણે કહ્યુ કે હવે એકલો નહીં રહે અહીયા ઘણી રુમો છે , શા માટે અહીયા નથી રહેતો .

મે કહ્યુ મેડમજી તેના માટે મારા સાહેબનો હુકમ જોઇએ મારા સાહેબ ગુસ્સે થશે તો મારી નોકરી ખતરામા આવી જશે , તો મેડમ બોલ્યા હું આજે જ તારા સાહેબને કહી ને તારા રહેવા માટે પાછળ ના ઓરડામા વ્યવસ્થા કરાવી દઇશ .

મે કહ્યુ ઠીક છે મેડમજી હવે આપ ને મારુ કંઇ કામ ન હોય તો હું રજા લઉ તો મેડમ બોલ્યા અરે નહીં તુ આવી ગયો છે તો જમીને જ જા જમણ તૈયાર છે .

એમ કહી ને મેડમ રસોડામાં ગયા મારી આશા વધી રહી હતી મેડમ માટે થોડી વારમાં મેડમ બે થાળી તૈયાર કરી લાવ્યા મને પાસે બેસાડીને જમાડવા અને પોતે પણ જમવાનુ શરુ કરી દીધુ . જમતા જમતા તેણે પુછ્યુ , તે કયારે કોઇ સ્ત્રી ની ચૂતનો સ્વાદ ચાખયો છે .

મે શરમાવાનો અભીનય કરી ને કહ્યુ નહી મેડમજી તો મેડમ બોલ્યા હું તને મારી ચૂત ચોદવા આપીશ પણ કોઇ ને કહેતો નહી મારે તો આ જ જોઇતુ હતુ મે કહ્યુ પણ મેડમજી તમારી ઉમર મારા કરતા ઘણી વધારે છે તો મેડમે કહ્યુ કે કંઇ વાંધો નહી પહેલા હું તને ચોદવાના બધા દાવપેચ શીખવી આપુ પછી તુ મારી દિકરીઓ સાથે પણ સંભોગ કરી શકશે .

બસ મારા માટે તો આટલુ જ પુરતુ હતુ મે કહ્યુ ઠીક છે મેડમજી આપનો હુકમ માનવો મારા માટે ફરજીયાત છે . વાંધો નહીં આપ જેમ કહેશો તેમ હું કરીશ .

cont.