મોટી ગાંડ મારવા ની મજા આવે છે .

મોટી ગાંડ મારવા ની મજા આવે છે . જાહેર સ્થળો પર ગાંડ  ચોદવાની  ફેશન વધતી જાય છે . પશ્ચીમના દેશો નુ અનુકરણ કરતા હમણા  આપણા દેશ મા પણ આ રી઼તે ચોદવું લોકપ્રીય  બની ગયુ છે .હું કામ નો લાગેલ થાક Continue reading… મોટી ગાંડ મારવા ની મજા આવે છે .

છોકરીઓ નવા જમાના ની ફેશનેબલ બની ગયી છે .

છોકરીઓ  નવા જમાના ની ફેશનેબલ બની ગયી  છે . છોકરીઓ અને છોકરાઓ  બંનેને ચોદવાનુ ગમે છે , છોકરીઓ  છોકરાઓના લંડ ચૂસે છે અને છોકરાઓ  છોકરીઓના સત્નોને ચૂંસે છે , મારા જાણીતા  એક બીઝનેસ મેન ના છોકરા એ પોતાના અંગત મીત્રContinue reading… છોકરીઓ નવા જમાના ની ફેશનેબલ બની ગયી છે .

લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે .

લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે , તેના વડે જ સ્ત્રી ને તે વશ કરી શકે છે અને જેમ લન્ડ  મોટો અને જાડો હોય તેમ સ્ત્રી ઓને ચોદાવવા મા વધારે મજા પડે છે . જો કે હવે તો બજારમા એવા રમકડા ઉપલબ્ધContinue reading… લન્ડ પુરુષોનુ ઘરેણુ છે .

ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે .

ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ જોતાજ મારો  લંડ ઉતેજીત થવા લાગે છે .નાના ગામડાની કસાયેલ શરીર વાળી ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની મોટા પાકેલ પપૈયા જેવી હોય છે . તેને દબાવીને ગાંડ મારવાની મજા આવે છે મજા આવે છે .મારે  ગામડામા વાડી છે હું રજાContinue reading… ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે .

તમને ખબર છે ,છોકરી ને કઈરીતે ચોદવાનું ?

તમને ખબર છે ,છોકરી ને કઈરીતે ચોદવાનું ? મને પણ થોડા દિવસ પહેલા એક પડોશી આંટી એ શીખવ્યુ કે , છોકરી ને કઈરીતે ચોદવાનું  જો કે ચોદવુ એ પણ એક કળા છે . થોડા દિવસ પહેલા મારા પાડોશ મા રહેતાContinue reading… તમને ખબર છે ,છોકરી ને કઈરીતે ચોદવાનું ?

મલ્લુ આન્ટીની દરીયા કિનારે ચૂદાય .

મલ્લુ આંટી એ સેક્સની દુનીયા મા ખુબ પ્રખ્યાત નામ છે , અને લગભવ વધારે  પડતી મલ્લુ આંટી ઓ શાડી મા જ હોય છે . હું આ વખતની રજા ઓ મા દમણ ફરવા  ગયો હતો , દમણનો દરીયા કિનારો સુંદર  શાંતContinue reading… મલ્લુ આન્ટીની દરીયા કિનારે ચૂદાય .

ચૂત ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

ચૂત ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે પણ દરેક વ્યકિ્ત ઓના ચૂત ચોદવા ના અનુભવો  જુદા જુદા હોય છે . ઘરોમા તો દરેક માણસ પોતાની પત્નીની ચૂત  ચોદતો જ હોય છે , પણ ઘરવાળી કરતા બહારવાળીમા બધાContinue reading… ચૂત ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

મલ્લુ આંટી સમાજમા સેક્સ બોમ્બ તરીકે ઓળખાય છે .

મલ્લુ આંટી  આપણા સમાજમા  છોકરી જ્યારે લગ્ન કરી ને માતા બની  જાય પછી તેને આંટી કહેવાય છે . પણ અહીંયા આપણે જુદી જાતની આંટી મલ્લુ આંટી ની  વાત કરશું તેઓનુ કામ પુરુષો ને  સંભોગ કરીને ખુશ કરવા અથવા તેના માટેContinue reading… મલ્લુ આંટી સમાજમા સેક્સ બોમ્બ તરીકે ઓળખાય છે .

જાહેર સ્થળો કરતા ઘરમાં સેક્સ વધારે સલામત છે .

જાહેર સ્થળો ઘરમાં સેક્સ વધારે સલામત છે . ઘરમાં સેક્સ માણવાની મજા પણ વધારે આવે છે . પશ્ચીમના દેશો નુ અનુકરણ કરતા હમણા આપણા દેશ મા પણ ઘર બહાર સેક્સ ની ફેશન વધતી જાય છે .હું કામ નો લાગેલ થાક Continue reading… જાહેર સ્થળો કરતા ઘરમાં સેક્સ વધારે સલામત છે .

હિન્દી ઇન્ડિયન છોકરી ઓ નો ચોદાવા નો શોખ

હિન્દી ઇન્ડિયન  છોકરી ઓ નો ચોદાવા નો શોખ વધતો જાય છે . અમારા શહેરમાં પણ હિન્દી ઇન્ડિયન  છોકરીઓ  ચોદાવા માટે ગમે ત્યારે તૈયાર થઇ જાય છે , મેં પણ એક વૈશ્યા ને ચોદવાનું નક્કી કર્યું અને તેની પાસેથી સમય લયીનેContinue reading… હિન્દી ઇન્ડિયન છોકરી ઓ નો ચોદાવા નો શોખ