જાહેર સ્થળો કરતા ઘરમાં સેક્સ વધારે સલામત છે .

જાહેર સ્થળો ઘરમાં સેક્સ વધારે સલામત છે . ઘરમાં સેક્સ માણવાની મજા પણ વધારે આવે છે . પશ્ચીમના દેશો નુ અનુકરણ કરતા હમણા આપણા દેશ મા પણ ઘર બહાર સેક્સ ની ફેશન વધતી જાય છે .
હું કામ નો લાગેલ થાક  દુર કરવા ગોવા ના  કિનારે ફરવા ગયો ત્યાનો દરીયા કિનારો ફરવા લાયક સ્થળ ગણાય  છે . ગોવા ની એક પંચતારક હોટેલમા રુમ બુક કરી ને હું દરીયા કિનારે ફરવા નીકળી પડ્યો મને એકાંતમા ફરવાની વધુ મજા  આવે છે .
હું ફરતા ફરતા ઘણો દુર પહોંચી ગયો  ત્યાં મે જોયુ કે એક દેશી યુગલ પાણીમા નહાવાની મજા માણી રહ્યુ હતુ , બંને યુવાન અને સુંદર હતાં . મે તેની છેડ છાડ દુર થી સંતાયી ને જોવા માંડી તે યુવાને તેની પોતાના હાથે એકદમ આછી બીકીની  પહેરાવીને પાણીમા લઇ ગયો બંને ને તરતા  આવડતુ હતુ . તેણી ને પાણી મા તે યુવાને નવડાવવા માંડી આમ કરતા કરતા તે યુવાન તેણી ના અંગો સાથે છેડ છાડ કરતો હતો , યુવતી પણ થોડી થોડી વારે તે યુવાનની છાતી અને લંડ પંપાળી લેતી  હતી  બંને મસ્તી કરતા કરતા ઉતેજીત  થયી ગયા તે યુવાને તેણીની બીકીની  ઉતારી ને પાણી મા વહાવી દીધી હવે તે  બ્રા અને પેન્ટીમાં જ હતી તે યુવાને પેન્ટી  કાઢી ને તેની ચીકણી ચૂત માં તેનો લંડ ઘુસાડી ને ચોદવા માંડી પાણી માં જ તેણીની ચૂત ફટી ગયી .
પણ ત્યાં અમારી જાણ બહાર બીજા ચાર ગુંડા ઓ પણ આ દશ્ય જોઇ રહ્યા તેણે આ યુગલને પકડી બળજબરી કરી યુવતીને ચોદી અને તેની ગાંડ પણ મારી લીધી યુવાને પોલીસ ફરીયાદ કરવાની ધમકી આપેલ હોય લાચાર બની જોયી રહ્યો .આમ ઘરમાં સેક્સ વધારે સલામત છે .અને ઘરમાં સેક્સ માણવાની મજા પણ વધારે આવે છે .