નીતાનો ચોદાવા નો શોખ – ૧

નીતા એ ચોદાવા નો શોખ પુરો કરી લીધો . નીતા શ્રીમંત માતા પીતા ની એક ની એક દિકરી છે તેને હજુ માત્ર સોળ વરસ થયા છે . પણ તેની બહેનપણી ઓ સાથે બલ્યુ ફિલ્મો જોઇ ને તેને પણ ચૂત ચોદાવવા ની ઇચ્છા થઇ આવી હતી .

માટે તેણી એ તેની બહેનપણી સાથે મળી ને એક યોજના બનાવી તે બંને એ એક મીત્ર ને સાથે લઇ પીકનીક માટે નીતા ના શહેર થી દુર આવેલા ખેતર ના મકાન પર લઇ ગયા .

તે લોકો ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે ત્યાં ખેતર અને મકાનની સંભાળ રાખનાર નોકર એકલો જ હતો તેની પત્ની ફરવા માટે બીજા કોઇ સગા ના ઘરે ગઇ હતી .

નીતા એ તે નોકર ને પણ શહેર મા વસ્તુ લાવવા મોકલી આપ્યો હવે તે ત્રણ એકલા હતા .નીતા એ તેના તેના મીત્ર ને ચા સાથે એક દેસી વિયાગ્રા ની ટીકડી આપી દીધી બધા હસી મજાક કરી રહ્યા હતા આગણ વધતા તે લોકો એક બીજા ના શરીર સાથે છેડ છાડ કરવા લાગ્યા .

તે યુવાન પર વિયાગ્રા ની અસર થવા લાગી હતી તેનો લંડ પણ ઉતેજીત થવા લાગ્યો હતો નીતા એ તેના લંડ ને પેનટ મા જ પકડી દબાવવા નુ ચાલુ કરી દીધુ .

તેના મીત્ર એ પણ નીતા ના ટોપ મા કુદતા સત્નો ને દબાવી ચુમવા માંડ્યા તેણે નીતા નુ ટોપ બે હાથ ઉંચા કરાવી દુર કરી દીધુ નીતા સફેદ કબુતર જેવા સત્નો કાળી બ્રા મા કુદતા હતા બહાર આવવા માટે તેણે બ્રા પણ ઉતારી આપી .

જીન્સના પેન્ટની કલિ્પ ખોલતા નીચે કાળી પેન્ટી મા ચૂત કેદ હતી તેને આઝાદ કરતા જ નીતા સીસકારા કરી જલ્દી ચોદવા માટે કહેવા લાગી તેની બહેનપણી ની હાલત પણ ખરાબ થવા લાગી હતી તે પણ ચોદવા નુ કહેતી હતી તેના મીત્ર ને તો મજા આવી .ગઇ એક સાથે બે માલ ને ચોદવા સામે થી આમંત્રણ મળ્યુ હતુ આજે …

cont.