નીતાનો ચોદાવા નો શોખ – ૨

પહેલી વાર ચોદવા ની મજા કંઇ ઓર જ હોય કોઇ પણ ને માટે તે યુવાન નો લંડ બે સુંદર કુમારીકાઓ ને જોઇ ને પેન્ટ મા જ કુદતો હતો , તેણે પહેલા નીતા ના નાજુક સત્નો હાથ મા લઇ દબાવતા ચુંસવા માંડ્યા .

બીજો હાથ તેણીની ચૂત પર રાખી આંગળી વડે ચોદવા લાગ્યો બીજી છોકરીએ પણ તેનો બીજો હાથ પકડી તેની આંગળી ચૂતમા મુકી હલાવવા લાગી .

નીતા ને તેણે પથારી મા સીધી સુવાડી લંડ ને તેની કુંવરી ચૂત મા ચડાવી દીધો અને બંને હાથ મા સત્નો દબાવતો ચોદવા લાગ્યો હવે નીતા ની સેક્સી સીસકીયો ચાલુ થઇ ગયી હતી નીતા ને પહેલી વાર લંડ ચૂત મા જવાથી ચોદાવાની મજા આવી રહી હતી .

નીતા એ તેની ચૂત ઠંડી પડી તો પોતાની જાતે ઉંધી સુઇ ગયી અને ગાડ મારવા કહ્યુ તે યુવાને ગાંડ મા ચડાવી ગાંડ પણ પુરી તાકાત વાપરીને મારી દીધી નીતા ની હવસ શાંત થઇ ત્યારે તેણે તેને થોડી વાર આરામ કરવા કહ્યુ .

જ્યારે તે યુવાન આરામથી સુતો હતો ત્યારે બીજી છોકરી તેના પુરા શરીરની માલીશ તેના નાજુક હાથો વડે કરવા લાગી નીતા એ રસોડા મા જઇને બધા માટે સુકો મેવો નાખી દુધ બનાવ્યુ .

દુધ પી ને સુંદર હાથ વડે માલીશ કરાવતા તે યુવાન નો લંડ ફરી ટાઇટ થવા લાગ્યો હતો , તેણે તેને પથારી મા ખેંચી લીધી અને પોતાના નગ્ન શરીર સાથે દબાવવા માંડ્યો .

તેણી તો પહેલા થી ઉતેજીત હતી જેવા તેના સત્નો કડક છાતી સાથે ભીંસાયા તે જલ્દી તેની ચૂત ને ફાડી નાખવા કહેવા લાગી તે યુવાને તેનો લડ તેણી ના હાથ મા પકડાવી ચૂત મા ચડાવી દેવા કહ્યુ .

જેવો લંડ ચૂત મા ગયો કે તેની ચૂત મા થી લોહી નીકળવા લાગ્યુ છતા પણ તે જોર થી ચોદવા માટે કહેતી હતી , જ્યારે તેણી ની ચૂતની ચૂદાય પુરી તેણે પણ નીતા ની જેમ ગાડ મરાવી .

ગાંડ મારી ને પણ તે યુવાન નો લંડ શાંત ન પડ્યો તો બંને એ મળી હાથ વડે મુઠીયા મારી ને લંડ શાંત કરી આપ્યો જ્યારે તેનો નોકર શહેર મા થી વસ્તુ ઓ લઇ પાછો આવ્યો ત્યારે બધા ઘરે જવા પાછા ફરી નીક્ળયા .