સમલૈંગીકો ની દુનીયા .

અત્યારના નવા જમાના મા સમલૈંગીકો ની સંખ્યામા વધારો થતો જાય છે તેને માત્ર પોતાની દુનીયા મા જ રસ હોય છે બીજા લોકો ની પરવા હોતી જ નથી .

સમલૈંગીકો ની ચૂદાઇ જોવા જેવી હોય છે , મને એક મોકો મળ્યો છે હું એક વખત કામ સબબ દિલ્હી ગયો હતો ત્યાં સારી મોંઘી ગેસ્ટ હાઉસમા રુમ રાખી ને મારુ કામ પતાવવા માટે ગયો .

જ્યારે પાછો આવ્યો ત્યારે છોકરીઓ ખડખાટ હસતી હોય તેવો અવાજ સંભળાયો મે જોયુ કે બાજુ ના રુમ ની ખુલ્લી બારી મા થી અવાજ આવી રહ્યો હતો .

મે કુતુહલવશ જોયુ તો ચાર છોકરી ઓ એક બીજી ના શરીર સાથે છેડ છાડ કરી રહી હતી તેમા થી બે છોકરી ઓ પુરુષ બની હતી અને બીજી બે સ્ત્રી ઓ બની હતી તે લોકો ની રમત જોવા માટે હું સંતાઇ ને ઉભો રહી ગયો .

પહેલા પુરુષ બનેલ છોકરી ઓ એ બાકી ની બેને નગ્ન કરી પોતાના શરીર સાથે કચડી ને તેના સત્નો દબાવતી હતી થોડી વાર કચડ્યા પછી તેણે તેની બેગ માથી રમકડાના બે લીંગ અને વાયબ્રેટર બહાર કાઢ્યા .

બે છોકરી ઓ એ રમકડાનુ લીંગ તેમની ચૂત પર પહેરી લીધુ અને તે લીંગને ચૂતમા ચડાવી ચોદવા લાગી અને તેણી ઓની ગાંડ મા વાયબ્રેટર લગાવી ચાલુ કરી દીધુ તેના કારણે તે બંને છોકરીઓની ચૂત ચોદાતી હતી અને ગાંડ પણ વાયબ્રેટર દ્વારા મરાતી હતી .

થોડા વખતની ચૂદાઇ પછી જે છોકરીઓ ચોદતી હતી તેઓ વારો આવ્યો અને બંને ની ચૂત અને ગાંડ ફાડી ને લોહી નીકળવા લાગ્યુ ત્યાં સુધી મજા લીધી તેઓ ના બંને રમકડાઓ પણ લોહી લુહાણ થઇ ગયા હતા .

હું પણ આ નવી જાતની ચૂદાઇ જોઇ ને ઉતેજીત થઇ ગયો હતો માટે મારી રુમ મા પહોંચી ને મુઠીયા મારી માંડ મારા લંડ ને ખુશ કરી સુઇ ગયો .