મલ્લુ આંટી ની ચુદાય. અને ગાંડ મારવા .

અમારા વિસ્તારમા એક મલ્લુ આંટી રહે છે તે કુંવારા છે અને તેને ચોદાવાનો શોખ છે મલ્લુ આંટી ની ચુતને રોજ ચોદાવા માટે નવો લંડ મળી જાય તો મજા આવે છે . મલ્લુ આંટી હમેશા પૈસાદાર અને યુવાન પુરુષોને પસંદ કરેContinue reading… મલ્લુ આંટી ની ચુદાય. અને ગાંડ મારવા .

મલ્લુ મારિયા સેક્સ ની દુનિયામાં પ્રખ્યાત નામ છે .

મલ્લુ મારિયા સેક્સની દુનિયામાં પ્રખ્યાત નામ છે . અમારા શહેરમાં પણ એક મલ્લુ મારિયા રહે છે , આ નામ એક વૈશ્યા નું છે . તેને ચોદવા માટે અમારા શહેરમાં યુવાનોની લાઇન લાગે છે . તે ખુબજ રૂપાળી છે , મેંContinue reading… મલ્લુ મારિયા સેક્સ ની દુનિયામાં પ્રખ્યાત નામ છે .

રેશમા નુ નામ મલ્લુ શા માટે પડ્યુ તમને ખબર છે ?

રેશમા નુ નામ મલ્લુ શા માટે પડ્યુ તમને  ખબર છે ? રેશમા ની ચૂત હમેંશા ઉતેજીત  ચોદાવા માટે , જો કોઇ શ્રીમંત યુવાન રેશમાની  નજરે ચડી ગયો તો તેણી તેની પાસે ચોદાવીને જ  રહે .આમ કરતા તેણી નુ નામ મલ્લુContinue reading… રેશમા નુ નામ મલ્લુ શા માટે પડ્યુ તમને ખબર છે ?

મલ્લુ મારિયા ચુદાય મા ગરમ હોય છે .

મારી સામે એક એવીજ મલ્લુ એટલે કે મારિયા રહે છે , તે સુંદર અને યુવાન છે . પણ રોજ પોતાને ચોદાવવાની શૌખીન  છે , તે રોજને માટે બકરાઓ એટલેકે યુવાનો  શોધતી હોય છે ચોદાવા માટે .આવા યુવાનોમા તેણીની નજર મારાContinue reading… મલ્લુ મારિયા ચુદાય મા ગરમ હોય છે .

એકલી ભાભી સાથે ગરમ બેડ માં મજા

આ કહાની મારા પોતાના અનુભવ ની છે હું જયારે ૧૨ મુ ભણતો હતો ત્યારે હું એક વખત બસ માં જઈ રહ્યો હતો ત્યારે મારી મુલાકાત એક માલ ભાભી સાથે થઇ ગઈ હતી. ત્યારે મેં જેવી રીતે એની ચોદી હતી એનાContinue reading… એકલી ભાભી સાથે ગરમ બેડ માં મજા

ઇન્ડિયન હોટ છોકરી ની સેક્સી ચૂદાઈ .

દરેક વ્યકિતઓ ના છોકરીઓ ચોદવા ના અનુભવો જુદા જુદા હોય છે . ઘર મા તો દરેક માણસ પોતાની પત્ની ને ચોદતો જ હોય છે , પણ ઘરવાળી કરતા બહારવાળી સ્ત્રી ને ચોદવા ની મજા ઓર હોય છે . મે આવીContinue reading… ઇન્ડિયન હોટ છોકરી ની સેક્સી ચૂદાઈ .

ઇન્ડિયન સ્કેન્ડલ માં કાકીને લંડ લેતા જોઈ -[ભાગ ૧]

ધાબા ઉપર સુતી વખતે મને ઊંઘ ભાગ્યે જ આવતી હતી કેમકે મને બારેમાસ શરદીનો પ્રોબલેમ રહેતો હોવાથી મારી નાક ભરાઈ જતી હતી. પણ વાત એવી હતી કે બધા ધાબે ઊંઘતા હતા એટલે મારે પણ પરાણે ત્યાં જવું પડતું કેમકે ભલેContinue reading… ઇન્ડિયન સ્કેન્ડલ માં કાકીને લંડ લેતા જોઈ -[ભાગ ૧]