મલ્લુ મારિયા સેક્સ ની દુનિયામાં પ્રખ્યાત નામ છે .

મલ્લુ મારિયા સેક્સની દુનિયામાં પ્રખ્યાત નામ છે . અમારા શહેરમાં પણ એક મલ્લુ મારિયા રહે છે , આ નામ એક વૈશ્યા નું છે . તેને ચોદવા માટે અમારા શહેરમાં યુવાનોની લાઇન લાગે છે . તે ખુબજ રૂપાળી છે , મેં પણ તેને ચોદવાનું નક્કી કર્યું અને તેની પાસેથી સમય લયીને તેના ઘરે ગયો . ત્યાં પહોચતાજ  તેણીએ મારું  સ્વાગત  તેના ખુબસુરત સુડોળ હાથો ને મારા ચહેરા પર ફેરવીને મારા બન્ને  ગાલો પર ચુંબનો આપ્યા .     પછી તે મારો હાથ પકડીને મને અંદર લયી ગયી , અંદર લ્યી જ્યીને તેણે મારા બધાજ કપડા ઉતારી નાખ્યા . અને મારા પુરા શરીર ને પંપાળવા લાગી તેણીએ તેના કપડા પણ મારા હાથેજ ઉતારાવિયા  મારો લંડ ટાઇટ થયી ગયો હતો  તેણીએ મારા લંડ ને હાથ માં લયીને હલાવવા માંડ્યો ખુબજ ટાઇટ કરીને તેની ચૂત માં ભરાવી દીધો , મેં તેને જોરથી ચોદવા માંડી મને મજા આવી રહી હતી તેની ચૂત કડક હતી પણ મારો લંડ લયીને તે કડક ચૂત ફાટી ગયી .
મલ્લુ મારિયા ને એટલી મજા આવી કે તેણીએ મારા પાસેથી રૂપિયા લેવાને બદલે મને રૂપિયા આપ્યા . અને ફરીથી આવવા માટે કહ્યું .