હોળીનો રંગ

હોળીનો રંગ , હોળી હિન્દુ સમાજનો એક રંગીન તહેવાર છે , પણ અત્યારના તેનો સેકસ માટે ( ચોદવા ) માટે ઉપયોગ મારી આસપાસના વિસ્તારમા ચાર પાંચ સુંદર છોકરીઓ રહે છે . આ હોળીના તહેવારમા મને પણ આવુ જ કંઇક કરવાની ઇચ્છા હતી મે તેના માટે મારા મીત્રોને વાત કરી તો તેઓ પણ આ વાતમા સંમત થયા

અમે લોકો એ મળીને એક સરસ યોજના બનાવી આસપાસના વિસ્તારની છોકરી ઓને અમે અમારી સાથે હોળી રમવા માટે મનાવી લીધી અમે બધાએ અમારા એક મીત્રના ફામૃ હાઉસ પર જઇને રમવાનુ નક્કી કયૃ .તે પર જઇને રમવાનુ નક્કી કયૃ .તે શહેરથી ૫ કી.મી. દુર છે . અમે બધા સવારમા જ ત્યા સાથે પહોંચી ગયા અને ત્યાના નોકરોએ અમારા માટે બધી વ્યવસ્થા કરી રાખી હતી ,

બધા છોકરાઓએ નક્કી કરેલ યોજના પ્રમાણે પહેલાતો છોકરીઓને સરસ રીતે કલરો વડે રંગી દીધી રંગતી અમે તેઓના સુંદર યુવાન શરીરોને હાથ ફેરવવાનો અને દબાવવાનો મોકો છોડયો જ ન હતો આના લીધે અમે તો બધા ઉતેજીત થઇ જ ગયા ,પણ તે છોકરીઓ પણ ઉતેજીત બની ગયી હતી .અમે બધા કપડા બદલાવી આપવાના બહાને તેઓને મોટા હોલમા લઇ જઇને નગ્ન કરી ચોદવા માંડી તેઓ પણ પુરો સહકાર આપી રહી હતી લગભગ દરેક છોકરીઓની ચીકની ચૂતો સાથે જ ફાટી ગઇ . થોડીવાર આરામ કરીને બધાએ છોકરીઓની ગાંડ મારવાનુ ચાલુ કયૃ , નવયુવાન છોકરીઓની ગાંડ પણ ફાટી ગઇ બધાને ખુબજ આનંદ આવ્યો .