દેસી યુવતી સાડીઓ પહેરીને કોઈ ને પણ લલચાવી શકે છે .

દેસી યુવતી સાડીઓ પહેરીને કોઈ ને પણ લલચાવી શકે છે .સાડી એ ભારતીય સ્ત્રી ઓ નો પરંપરાગત પહેરવેશ છે .આ પોશાકમાં તેઓ ખુબજ સુંદર દેખાય છે , વધારે સેક્સી દેખાવા માટે સ્ત્રીઓ તેનોજ ઉપયોગ કરે છે . આવી સ્ત્રીઓ ને ચોદવામાં મજા પણ વધારે આવે છે .મારી એક સ્ત્રી મિત્ર એક વખતે મારા પાસે આવી હતી સાડી પહેરીને તેણીને જોતાજ મારો લંડ ઉતેજીત થયી ગયો હતો , મેં તેને પટાવવા વિચાર્યું .
અને તેને એક મોટા બગીચામાં લયી જ્યીને તેને ખુબ ફેરવી સારી હોટેલમાં જમાડી પછી તેને ગેસ્ટ હાઉસમાં લયી ગયો . તે પણ ખુશ હતી મેં તેને પથારી પર સુવરાવીને ધીમે ધીમે હાથ ફેરવવા લાગ્યો તેના સુંદર મોટા સ્તનોને દબાવવામાં મને મજા આવી રહી હતી મેં તેના સુડોળ પગ પર હાથ ફેરવવાનું ચાલુ કર્યુ કે તેની ચીકણી ચૂત ઉતેજીત થવા લાગી તેને પણ મજા આવી રહી હતી હવે મારો હાથ તેની ચૂત પર હતો બીજા હાથ વડે મેં તેના સફેદ મોટા સ્તનોની માલીશ ચાલુ કરી . તે એકદમ સિસકારા ભરવા માંડી મેં તેના બધાજ કપડા ધીમે ધીમે દુર કરી દીધા અને તેની ગોરી જાન્ઘોને માલીશ કરી તો તેને મારો લંડ તેના હાથમાં લયીને હલાવવા માંડ્યો મારો લંડ ટાઇટ  થતાજ તેણીએ તેની ચીકણી ચુતમાં મૂકી દીધો , અને મેં તેને ખુબ જોરથી ચોદવા માંડી મારો ૭ ઇંચ નો લંડ તેની ચુતમાં જતાજ તે ફાટવા લાગી thodi વારમાં તે ચીકણી ચૂત ફાટી ગયી .
પછી મેં તેની મોટી ગાંડ મારવાનું  શરુ કર્યું મારા ૭ ઇંચ ના લંડ સાથે તે પણ વધારે વખત બચી શકી નહી આખરે તેની મોટી ગાંડ પણ ફાટી ગયી . મને તેને બંને બાજુ ચોદવામાં ખુબજ મજા આવી ,તેણી સાડી માં સુંદર લાગી રહી હતી .