મલ્લુ મારિયા ચુદાય મા ગરમ હોય છે .

મારી સામે એક એવીજ મલ્લુ એટલે કે મારિયા રહે છે , તે સુંદર અને યુવાન છે . પણ રોજ પોતાને ચોદાવવાની શૌખીન  છે , તે રોજને માટે બકરાઓ એટલેકે યુવાનો  શોધતી હોય છે ચોદાવા માટે .આવા યુવાનોમા તેણીની નજર મારા પર પડી ગઇ મને તો જાણે કે લોટરી લાગી ગઇ હોય તેવુ લાગ્યુ .તેણી મને તેના ઘરે ચોદવા માટે લઇ ગઇ ત્યા જઇને તેણે તેના સુંદર હાથો વડે મને નગ્ન કરી નાખ્યો પછી નગ્ન હાલતમા જ મને તેણે ડાન્સ કરાવ્યો  તે પણ મારી સાથે નાચી નાચતા નાચતા તેણે પોતાના કપડા મારા હાથે ઉતરાવી લીધા .હવે તે પણ નગ્ન હતી બસ પછી મે તેને ઉપાડીને પલંગ પર ફેંકી અને તેના શરીરને ચાટવાનુ ચાલુ કરી દીધુ મારા ગરમ શરીરના સાથે તેણી ને દબાવતા જ તે ઉતેજીત થવા લાગી તેણીએ મારો લંડ તેના હાથમા લઇ લીધો અને જોરથી હલાવવા લાગી મે તેના હાથ માથી લંડ લઇને તેની ચુત મા મુકી દીધો અને તેને ચોદવા માંડી ફક્ત દસ મિનિટમાજ તેની ચુત ફાટી ગઇ પણ મારો લંડ હજુ શાંત થયો ન હતો તેથી મે તેને ચાર પગ વાળી ઘોડી બનાવી તેની મોટી ગાંડ મારવા માંડી .મને તે ચુત કરતા વધારે કડક લાગી મજા પણ વધુ આવી આખરે તેની ગાંડ માથી પણ લોહી નીકળવા લાગ્યુ મને તેની દયા આવી મે તેને મારો લંડ હાથમા લઇ હસ્તમૈથુન કરી શાંત કરી આપવા કહ્યુ .તેણે હાથમા લઇ ને ઘણી મહેનત કરી શાંત કરી આપ્યો ,અમને બન્નેને આ ચુદાય મા મજા આવી . તે હકીકત છે કે મલ્લુ મારિયા ચુદાય મા ગરમ હોય છે .