ખુબસુરત ઇન્ડિયન મેડમ(ભાગ ૨)

હું મારા ગાલ પર હાથ ફેરવતો બોલાવવા ગયો તેને બોલાવી લાવ્યો  મેડમે તેના પાસે ફાઇલ માંગી પણ તે ફાઇલ તો તૈયાર હતી નહિં , મેડમ ને જવાબ આપવા મા તે થોથવાય ગયો મેડમે ગુલાબી કસાયેલ હાથ ના સણસણતા તમાચા સાથે ઓફિસ સમય બાદ સાંજે  અમને બંને ને તેના ઘરે આવવાનો હુકમ આપ્યો .

સહાયક પણ મારી જેમ કુવારો હતો અમે સાંજે મેડમ ના ઘરે ગયા તે પણ  અમારી જેમ એકલા રહેતા હતા . મેડમે મને ઘર સાફ કરવાનો હુકમ આપ્યો અને સહાયક ને નીચે પગ પાસે બેસાડી ફાઇલ ના કામે લગાડી દીધો મેડમ કાળી પારર્દશક નાઇટી મા ગોરા સત્નની નીપલ સ્પષ્ટ દેખાઇ રહી હતી , તેણી એ બ્રા પહેરી જ ન હતી .અમારા બંને ના લંડ મેડમ ની ચીકની ચૂત ચોદવા પેન્ટમાં જ કુદી રહ્યા હતા .

બંને કામ પુરા કરી રહ્યા ત્યારે મેડમે કહ્યુ , જો તમે બંને મને ખુશ કરી દેશો તો હું તમારી ફરીયાદ એમ.ડી. ને કરીશ નહિં અને વધારા ના રુપીયા પણ આપીશ મને સવાર મા પડેલ તમાચાનો સ્વાદ યાદ હોવા છતા હિંમત કરી મેડમને પુછી લીધુ તેણી ને ખુશ કેવી રીતે કરવા .તેણી એ અમને બધા જ કપડા ઉતારી નગ્ન થવા નો આદેશ આપ્યો જેવા બંને નગ્ન થયા તેણે સહાયક નો લંડ હાથ મા લીધો

અને તેને સત્નો ની માલશ કરવાનુ કામ આપ્યુ અને મને તેની સાફ ગોરી લીસ્સી ચૂત ચૂંસવા નીચે પગ મા બેસાડી દીધો જેવા મેડમ પુરા ઉતેજીત થયા સહાયક ના ખોળા મા બેસી તેનો લંડ તેની ચૂત મા લઇ લીધો અને મને મારો લંડ તેની મોટી ગાંડ મા ચડાવી ગાંડ મારવા કહ્યુ .અમે બંને ઇન્ડિયન દેસી મેડમ ને બંને બાજુ લંડ ચડાવી ચોદવા લાગ્યા , લગભગ પંદર મીનીટ મા મેડમની ચૂત અને ગાંડ બંને ફાટી ગઇ . મેડમે બંને ને જમાડી સો રુપીયા આપ્યા અને ફરી બોલાવીશ કહી વિદાય આપી .