ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે . પણ દરેક વ્યકિ્ત ઓના ચોદવા ના અનુભવો  જુદા જુદા હોય છે . ઘરોમા તો દરેક માણસ પોતાની પત્નીને  ચોદતો જ હોય છે , પણ ઘરવાળી કરતા બહારવાળીમા બધા લોકો નેContinue reading… ચોદવુ , તે એક સામાન્ય ક્રીયા છે માણસ માટે .

ફોટો સેશન બન્યુ સેક્સ સેશન , ભાગ – ૧ .

હું વ્યવસાયે એક ફોટોગ્રાફર છુ , મારે અનેક વિવિધ જગ્યા એ જવુ પડતુ હોય છે . તેના માટે . હું એક વખત ગીર ના જંગલો મા ફોટોગ્રાફી માટે ગયેલ ત્યાં જંગલ મા એક ધોધ આવેલ છે જગ્યા ખુબ જ રળીયામણીContinue reading… ફોટો સેશન બન્યુ સેક્સ સેશન , ભાગ – ૧ .

ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે(ભાગ ૧)

ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ જોતાજ મારો  લંડ ઉતેજીત થવા લાગે છે .નાના ગામડાની કસાયેલ શરીર વાળી ઇન્ડીયન સ્ત્રી ઓ ના સત્નો મોટા પાકેલ પપૈયા જેવા હોય છે . તેને દબાવીને ગાંડ મારવાની મજા આવે છે , મારે  ગામડામા વાડી છે હુંContinue reading… ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે(ભાગ ૧)

મલ્લુ આન્ટી ની શાડી માં ચૂદાય(ભાગ ૨)

તેણી ની ચૂત એકદમ સાફ વાળ વગર ની હતી , તેની પાકી જેવી ગુલાબી ચૂત ખાવા મા મારા પોપટ ( લંડ ) ને મજા આવતી હતી . જ્યારે મારુ મન તેની ચૂત ચોદવા થી ભરાયુ ત્યારે મે તેણી ની મોટીContinue reading… મલ્લુ આન્ટી ની શાડી માં ચૂદાય(ભાગ ૨)

ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે(ભાગ ૨)

મે તેની દેસી ચૂત નો સ્વાદ તો ચાખી લીધો હતો મારી ઇચ્છા તેણી ની મોટી ગાંડ મારવા ની હતી મેડમે એક પાંચ રુપીયાનો સીક્કો લીધો અને મને તે ઉછાળી ને કોઇ પણ એક બાજુ પસંદ કરવા કહ્યું , મે સાઇડContinue reading… ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે(ભાગ ૨)

મુંબઇ ની વૈશ્યા ની ચૂદાઇ .

હું વ્યવસાયે એક સેલ્સમેન છુ , મારે અનેક વિવિધ જગ્યા એ સેલ્સ માટે જવુ પડતુ હોય છે . તેના માટે હું એક વખત મુંબઇ ગયેલ ત્યાં દરીયા કિનારે ચોપાટી આવેલ છે જગ્યા ખુબ જ રળીયામણી છે . ચોપાટી ના સ્થળContinue reading… મુંબઇ ની વૈશ્યા ની ચૂદાઇ .

ઘરવાળી અને બહાર વાળી ની ચૂદાઇ .

દરેક વ્યકિતઓ ના ચૂત ચોદવા ના અનુભવો જુદા જુદા હોય છે . ઘરો મા તો દરેક માણસ પોતાની પત્ની ની ચૂત ચોદતો જ હોય છે , પણ ઘરવાળી કરતા બહારવાળી મા બધા લોકો ને વધારે મજા આવે છે , આજેContinue reading… ઘરવાળી અને બહાર વાળી ની ચૂદાઇ .

યુવતી ને સાડી પહેરાવી ને ચોદવા ની પણ મજા આવે છે .

દેસી યુવતી સાડીઓ પહેરીને કોઈ ને પણ લલચાવી શકે છે .સાડી એ ભારતીય સ્ત્રી ઓ નો પરંપરાગત પહેરવેશ છે .આ પોશાકમાં તેઓ ખુબજ સુંદર દેખાય છે , વધારે સેક્સી દેખાવા માટે સ્ત્રીઓ તેનો જ ઉપયોગ કરે છે . આવી સ્ત્રીઓContinue reading… યુવતી ને સાડી પહેરાવી ને ચોદવા ની પણ મજા આવે છે .

યુવાન સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા(ગીગોલો ) છે

ખુબજ પૈસાદાર અને યુવાન સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા( ગીગોલો ) શબ્દ જાણીતો છે , જે સ્ત્રીઓના પતિઓ ઘરથી દુર ધંધા મા ગળાડુબ રહેતા હોય અથવા પોતાની પત્નીઓને શરીર સુખ આપી શકતા ન હોય , તેવા પુરુષ ની પત્નીઓ પુરુષ વેશ્યાContinue reading… યુવાન સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા(ગીગોલો ) છે

હિના મેડમ ની મસ્ત ચૂદાઇ .

મારી સાથે કોલેજ મા એક સુંદર છોકરી ભણે છે , તેણી નુ નામ હીના છે . હિના સાથે દોસ્તી કરવા અમારી કોલેજ ના લગભગ બધા જ છોકરા ઓ તૈયાર હતા પણ મેડમ ને માત્ર બે વ્યક્તિ ઓ જ પટાવી શક્યાContinue reading… હિના મેડમ ની મસ્ત ચૂદાઇ .