મલ્લુ આન્ટી ની શાડી માં ચૂદાય(ભાગ ૨)

તેણી ની ચૂત એકદમ સાફ વાળ વગર ની હતી , તેની પાકી જેવી ગુલાબી ચૂત ખાવા મા મારા પોપટ ( લંડ ) ને મજા આવતી હતી . જ્યારે મારુ મન તેની ચૂત ચોદવા થી ભરાયુ ત્યારે મે તેણી ની મોટી ગાંડ મા લંડ ચડાવી ગાંડ પણ પુરી તાકાત  લગાવી ને મારી લીધી .હવે તેણી પણ થાકી ગઇ હતી અમે બંને થાકી ને સુઇ ગયા , મોડી રાત્રે ૩ વાગ્યે હું જાગી ગયો અને જોયુ કે તેણી મને વળગી ને ઉંઘી રહી હતી

મે ધીમે રહી ને તેને મારા શરીર થી અલગ કરી અને બાથરુમ મા ફ્રેશ થવા ગયો , ફ્રેશ થઇ રસોડા મા આવી ને મે બે કપ કોફી બનાવી તે બંને કપ લઇ બેડરુમ મા આવ્યો અને તેના ગુલાબી  હોઠ મારા હોઠો મા લઇ ને ચૂંસવા લાગ્યો .તે જાગી ગઇ અને અમે બંને સાથે કોફી પીધી મે મે તેણી ની ગોરી લીસ્સી જાંઘ થોડી વાર પંપાળી તો મેડમ ફરી વખત ચોદાવા માટે તૈયાર થઇ ગયા , પણ તેની ચૂત મા મારો મોટો લંડ જવા ના કારણે તે ફાટી ગઇ હતી અને દુખાવો થતો હતો માટે તેણી એ મને ગાંડ મારી લેવા સુચવ્યુ તો મે તેને વાંકી વાળી મારો ટાઇટ લંડ તેની ગાંડ મા ચડાવ્યો અને બંને હાથો મા તેના સત્નો લઇ ગાંડ મારવા લાગ્યો .

તેની ગાંડ મા મારો મોટો લંડ જવા થી તે રડવા લાગી તેની મોટી ગાંડ થોડા ઝટકા ઓ લાગતા ફાટી ગઇ અને તેમા થી નીકળી આવેલ લોહી થી મારો લંડ ખરડાઇ ગયો  મે ગાંડ મા થી લંડ બહાર કાઢી લીધો પણ તેને ચૂત ની જરુર હોય મે તેને પથારી મા સુવાડી ચૂત ને મારા હોઠ મા લઇ જીભ વડે ચોદવા લાગ્યો .મારા હાથ તેણી ના સત્નો ની માલીશ કરવા લાગી ગયા હતા .થોડી વાર મા તે પણ મને સાથ આપવા તેણે ફરી વખત મને ચૂત મા મારો મોટો લંડ ચડાવવાની પરવાનગી આપી , મારે તો આજ જોઇતુ હતુ મે તેના રુપાળા લીસ્સા પગ મારા બંને ખભા ઓ પર લઇ તેની ચૂત પહોળી કરી માત્ર એક જ ઝટકા મા મારો મોટો લંડ ચડાવી દીધો તેના હોઠ મા થી એક ચીસ નીકળી ગઇ .

મે તેના ગુલાબી હોઠ પર મારા હોઠ દબાવી ચૂંસવા લાગ્યો  પણ તેની નાજુક ચીકણી ચૂત વધારે સમય મારો દેસી લડ સહન કરી શકી નહિં માટે મે લડ બહાર કાઢી તેના હાથ મા મુઠીયા મારવા આપી દીધો . તેણી એ હાથ અને હોઠ બંને નો ઉપયોગ કરી મારો લડ શાંત , ત્યારે સવાર ના ચાર વાગી ગયા હતા માટે મે તેને ઘરે જવા રજા આપી દીધી .