હિના મેડમ ની મસ્ત ચૂદાઇ .

મારી સાથે કોલેજ મા એક સુંદર છોકરી ભણે છે , તેણી નુ નામ હીના છે . હિના સાથે દોસ્તી કરવા અમારી કોલેજ ના લગભગ બધા જ છોકરા ઓ તૈયાર હતા પણ મેડમ ને માત્ર બે વ્યક્તિ ઓ જ પટાવી શક્યા હતા . એક હું અને મારો મીત્ર . હિના અમારી સાથે ખુબ સારી રીતે ભળી ગયેલ હતી . અમે દરેક જગ્યા એ ફરવા સાથે જતા .

અમે બંને મીત્રો એ હિના સાથે અડપલા ઘણી વખત કરી લીધા હતા , પણ હિના માત્ર હસી કાઢતી તે ગુસ્સે ન થતી તેથી અમારી હિંમત વધી અમે તેણી ને કોઇ એકાંત સ્થળે લઇ જઇ ચોદવા નક્કી કર્યુ મારા એક મીત્ર નુ મકાન શહેર થી દુર શાંત વિસ્તાર મા ખાલી પડેલ હતુ , મે તેની ચાવી લઇ લીધી અને બીજા દિવસે ત્યાં પહોચી ગયા હિના સ્લીવલેસ ટીર્શટ અને જીન્સ પેનટ મા સેક્સી લાગતી હતી . તે જ્યારે પાછળ ફરતી તેના ટાઇટ જીન્સ મા થી તેની મોટી ગાંડ અમારા લંડ ને પેન્ટ મા કુદકા મરાવતી હતી .

અમે ચા – નાસ્તો કરી તેને ચોદવા માટે તૈયાર કરવા લાગી ગયા હતા , મે હિના ને હાથ પકડી ખેંચી મારા શરીર સાથે દબાવી ચુંબનો આપ્યા તો તેના રુપાળા ગાલ ગુલાબી થઇ ગયા , અમારા ત્રણે માટે આ નવો અનુભવ હોઇ તેણી શરમાઇ રહી હતી , મે જ્યારે તેના બ્રા માંથી બહાર આવવા માંગતા સત્નો દબાવ્યા તો હિના ના ગોરા ગાલ મા શરમના શેરડા પડ્યા મે તે શરમના નીશાન ચુમી ને તેને વધુ શરમાવી પછી મારા મીત્રે તેના કપડા ઉતારી નાખ્યા . પણ તે કપડા ઉતારવામા પણ શરમાતી હતી માટે મે મારા જ હાથે તેના કપડા ઉતારી દીધા નગ્ન હાલતમા તે ખુબ શરમાય ને તેના બંને હાથો વડે તેની ચૂત ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી .

મે તેનો હાથ પકડીને તેમા મારો લંડ પકડાવી દીધો અને તેને હલાવીને ટાઇટ કરવા કહ્યુ , મે ત્યા સુધી તેના સત્નો દબાવ્યા હવે તે પણ ચોદવાનુ કહેવા લાગી મે તેને પથારીમા સીધી સુવાડી મારો લંડ તેની કુંવારી ચીકણી ચૂત મા ચડાવી દીધો જેવો લંડ ચૂતમા ગયો તેણે યોનીપટલ ચીરી નાખ્યુ ચૂતમા થી લોહી નીકળવા લાગ્યુ મે ખુબ ધીમે થી તેની ચૂત ચોદવા માંડી તો પણ પહેલીવારની ચૂદાઇ હોવાના કારણે તેની આંખો મા આંસુ ઉભરાય ગયા .

થોડી વાર ચોદીને મે લંડ બહાર કાઢી લીધો પાછો તેના સત્નો દબાવી ને ઉતેજીત કરવા લાગ્યો મે તેણી ને ગાંડ મારવા માટે સમજાવી તો તેણી માની ગયી મે મારા મીત્ર ને તેની ગાંડ મારવા કહ્યુ , મારા મીત્ર એ તેને ઉંધી સુવાડી તેની ગાંડમા લંડ ચડાવી તેની ગાંડ મારવા લાગ્યો . તેણીની ચૂત કરતા ગાંડ વધારે કડક હતી મારા મીત્ર નો લંડ થોડી વાર તેની ગાંડ મારી ને શાંત થઇ ગયો . ત્રણે ને આ નવો અનુભવ કરવામા મજા આવી . પછી જ્યારે પણ રજા મળે ત્યારે અહીયા આવી જવાનુ નક્કી કરી ત્રણે પાછા શહેરમા ગયા .