ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે(ભાગ ૧)

ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ જોતાજ મારો  લંડ ઉતેજીત થવા લાગે છે .નાના ગામડાની કસાયેલ શરીર વાળી ઇન્ડીયન સ્ત્રી ઓ ના સત્નો મોટા પાકેલ પપૈયા જેવા હોય છે . તેને દબાવીને ગાંડ મારવાની મજા આવે છે , મારે  ગામડામા વાડી છે હું રજા ઓમા ત્યાં ફરવા ગયો હતો .ત્યાં કામ માટે રાખેલ નીના યુવાન અને સુંદર છે તેની ગાંડ મારવાની ખુબ ઇચ્છા હતી મારી, મારે તેને  પટાવવી હતી તેના માટે મે શહેરમાંથી અંદર પહેરવાના કપડા ( બ્રેસીર્યસ , નીકર વગેરે ) ,લીપસ્ટીક ,ચાંદલા વગેરે ભેટ આપવા માટે લીધા .હું તેને વાડીમા અંદરની બાજુ ફરવા માટે લઇ ગયો તેના માટે લાવેલ વસ્તુઓ જોઇ ને તેણી ખુશ થઇ મારો આભાર માનવા લાગી , મે કહ્યુ હું તને આ વસ્તુઓ ભેટમા આપુ છુ પણ , તુ  મને શું આપીશ ?

તો તેણી બોલી કે બોલ તારે શુ જોઇએ. મે બોલવાને બદલે બંને હાથે પકડીને મારા શરીર સાથે દબાવીને ગાલ પર ચુંબન આપી કહ્યુ મને આ ખુબસુરત શરીર જોઇએ ચોદવા માટે તેણી શરમાઇ ગયી . મે તેના કપડા કાઢી મારા લાવેલ કપડાઓ પહેરાવ્યા તેના સુડોળ હાથોમા બંગડી પહેરાવી મારો લંડ તેના હાથમા પકડાવી દીધો તે જેવી લંડ હલાવતી કે બંગડીઓ ઝનકી ઉઠતી .લંડ ટાઇટ બનતા મે તેનો ચણીયો ઉંચો કરી સીધી ઉભી રાખી તેની ચૂતમા લંડ ચડાવી દીધો , નાજુક ચૂત થોડા ઝટકામા શાંત થઇ ગયી .

અમે ચૂત ચોદવાની મજા લીધા પછી વાડી મા આવેલ ઓરડી મા પાછા ફરી ગયા તે અમારા બંને માટે જમવાનુ બનાવવા લાગી .હું તેને મદદ કરવાના બહાને રસોડા તેની મોટી ગાંડ અને ગોરા ગુલાબી ગાલ પર હાથ ફેરવી લેતો , જ્યારે હું તેમ કરતો ત્યારે મેડમ રુપાળા હાથ નો તમાચો લગાવી દેતા . રસોઇ તૈયાર થતા અમે બંને એ સાથે જ જમી લીધુ અને સોફા પર બેસી વાતો કરવા લાગ્યા તેણી ને ગાંડ મારવા કહ્યુ તો તેણે કહ્યુ કે ચાલો આપણે એક રમત રમીએ આ રમત મા જે કોઇ હારે તેણે જીતેલ વ્યક્તિ કહે તેમ કરવાનુ , મે શરત મંજુર રાખી ….  cont.