ઇન્ડીયન સ્ત્રીઓની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે(ભાગ ૨)

મે તેની દેસી ચૂત નો સ્વાદ તો ચાખી લીધો હતો મારી ઇચ્છા તેણી ની મોટી ગાંડ મારવા ની હતી મેડમે એક પાંચ રુપીયાનો સીક્કો લીધો અને મને તે ઉછાળી ને કોઇ પણ એક બાજુ પસંદ કરવા કહ્યું , મે સાઇડ પસંદ કરી અને પહેલી વખત હું જીતી ગયો , તેણી એ કહ્યુ કે આ રીતે આપણે ૫ વખત સીક્કો ઉછાળીશુ બંને વ્યક્તિ ઓ મા જે વધારે વખત જીતશે તે રમત નો વિજેતા બનશે .

મે શરત મંજુર કરી , તે જ્યારે સીક્કો ઉછાળતી ત્યારે તેણી ના મોટા સ્તનો પણ ઉછળી ને બ્લાઉઝ ની બહાર આવવા કોશીષ કરતા તેના સત્નોની આ કોશીષ જોઇ ને મારો મોટો લંડ પણ પેન્ટ મા થી બહાર આવવા કુદતો મારે તેની ઇન્ડીયન ગાંડ મારવાની મજા લેવી હતી , આખરે ૫ વખતની રમત મા હું ત્રણ વખત જીત્યો માટે પુરી રમત જીતી ગયો .

મે તેણી ને બધા કપડા ઉતારી નગ્ન કરી દીધી અને મારા હાથ મા તેડી ને બાથરુમ મા લઇ ગયો , ત્યાં પહોચી ને શાવર ચાલુ કરી બંને શાવર બાથ લેવા લાગ્યા મે તેણી ના સુંદર ગોરા શરીર ને સાબુ લગાવી નવરાવી તો તેણે પણ મને નવરાવ્યો શાવર નુ ઠંડુ પાણી અને ગરમ યુવાની અમને બંને ને ગરમ કરવા પુરતા હતા મે ગોરા સત્નની ભુરી નીપલ ચૂંસી તો તેણી એ મારો મોટો દેસી લંડ ટાઇટ કરી ચૂંસ્યો .

મે તેને બાથરુમમા ચાર પગ વાળી ઘોડી બનાવી તેની મોટી ગાંડ મા મારો લંડ ચડાવી જોરદાર રીતે ગાંડ મારવા લાગ્યો તે પહેલી વખત ગાંડ મરાવતી હોય ગાંડ મા થી લોહી નીકળવા લાગ્યુ હતુ , તે લંડ બહાર કાઢી ચૂત ચોદવા વિનવતી હતી મે લગભગ દસેક મીનીટ ગાંડ મારી તો તેણી રડવા લાગી અને મારો લંડ પણ લોહી વડે ખરડાય ગયો હતો , માટે મે બહાર કાઢી લીધો અને તેની ગાંડ અને મારા પર થી લોહી સાફ કરી તેણી ને ઉંચકી પથારી મા સુવાડી તેના નગ્ન શરીર ને થોડી વાર ચાટી ફરી ચૂદાઇ માટે તૈયાર કરી .

મારો ટાઇટ લંડ તેની દેસી ચૂત મા ચડાવી ચૂત ચોદવા લાગ્યો . આખરે ચૂત મા મારો લંડ ખાલી કરી શાંત કરી અમે સુઇ ગયા . આવી રીતે મે તેની ઇન્ડીયન ગાંડ અને દેસી ચૂત બંને મારવાની મજા ખુબ સારી રીતે લીધી પછી ફરી મળવાનો વાયદો કરી બંને છુટા પડ્યા .