કુંવારી ચૂત ચૂદાઇ ની મજા .

મારી એક સુંદર યુવાન સ્ત્રી મીત્ર છે . તેણે હજુ સુધી કોઇ ની પાસે તેની ચૂત ચોદાવી ન હતી . મને આ વાત ની જાણકારી હતી , માટે હું પણ તેને કોઇ પણ રીતે પટાવી ચોદવા ના પ્રયત્નો માં જ હતો . તેનો જન્મ દિવસ નજીક આવતો હતો મને તેને એક સુંદર નેકલેસ (નકલી) ભેટ મા આપી પટાવવા નો વિચાર કર્યો .

મે તેણી ની પસંદ નો એક પ્રમાણ મા કિમતી નેકલેસ મોટા સ્ટોર માથી ખરીદ કરી તેણી ની સાથે હોટેલ મા જન્મદિવસ ની ઉજવણી કરવા નુ નક્કી કરી તેને મનાવી લીધી , આમ અર્ધી બાજી તો હું જીતી ગયો . તે આ દિવસે પારદર્શક ગુલાબી શાડી અને સ્લીવલેસ ગુલાબી બ્લાઉઝ પહેરી ને મારી સાથે આવેલ હતી . તેના પારદર્શક ગુલાબી બ્લાઉઝ મા થી પીળા કલરની બ્રા સ્પષ્ટ રીતે દેખાય રહી હતી .

તેને જોઇ મારો લંડ તેની કુંવારી ચૂત ચોદવા તૈયાર થઇ પેન્ટ મા ઉછાળા મારવા લાગ્યો હતો . મે તેણી ને એક હોટેલમા જમવા લઇ જઇ પટાવવાનુ નક્કી કરી લીધુ . મે તેને તે દિવસે જન્મ દિવસ ઉજવવા ના બહાને સારી હોટેલમા લઇ ગયો , રુમ બુક કરીને બંને રુમ મા જઇ તેની પસંદની ડીશ મંગાવી ને જમ્યા . પછી મે તેના ગોરા ગાલ પર હાથ દબાવી એક દીર્ધ ચુંબન આપ્યુ આ ચુંબન થી તે હાંફવા લાગી હતી , મે તેને પથારી મા બેસાડી ને તેના વાળમા હાથ ફેરવવા લાગ્યો પછી ધીમે ધીમે નીચે ઉતરતો ગયો તેના સત્નો મધ્યમ સાઇઝના હતા .

જેવા મે તેને દબાવ્યા તેણી ઉતેજીત થવા લાગી ત્યાથી પણ નીચે ઉતરી મે તેનો ચણીયો ઉંચો કરીને તેની ગોરી જાંઘ પંપાળવા માંડી . હવે તે તૈયાર બની ગયી હતી ચોદાવા માટે મે તેને તે જ હાલતમા ખોળા મા બેસાડી મારો લંડ તેની કુંવારી ચૂતમા ચડાવી દીધો અને તેની ગાંડ થી પકડીને ઉંચી નીચી કરી ચોદવા લાગ્યો તેની પહેલી ચૂદાય હોવા થી લોહી નીકળતુ હતુ . થોડી વાર ની ચૂદાઇ બાદ તેની ચૂત નુ બધુ પાણી નીકળી ગયુ , મારો લંડ પણ લોહી થી લાલ બની ગયો હતો મે તેને સાફ કરી ગાડ ગાંડ મા ચડાવી ગાંડ પણ ફાડી નાખી . પછી મે ફરી વખત વધારે મજા કરીશુ એવુ વિચારીને તેને છોડી દીધી .