ગૌરવર્ણી છોકરી ઓ ની ગાંડ મારવાની મજા આવે છે .

મારી ઇચ્છા એક ગૌરવર્ણી છોકરીની ગાંડ મારવાની હતી એટલે મે એક આવી ગૌરવર્ણી છોકરી શોધી , તેણી નુ નામ મારિયા છે , તે સુંદર અને યુવાન છે . પણ રોજ પોતાને ચોદાવવા ની શૌખીન છે , તે રોજ ને માટે કમાણી કરવા માટે યુવાનો શોધતી હોય છે , અલબત ચોદાઇ ને . ગૌરવર્ણી છોકરી ને માત્ર એક ચુંબન ગોરા ગાલ પર કરવા થી હોઠ ના નીશાન છપાઇ જાય છે અને ગોરા ગાલ પર શરમ ના શેરડા ઉપસી આવે છે .

તેને જોઇ મારો લંડ ખુબ ઉતેજીત થઇ તેની ચૂત અને ગાંડ બંને ફાડી નાખવા કુદવા લાગે છે . તેણી ને મે મનાવી લીધી હતી મારી સાથે ચોદાવા માટે , મને તો જાણે કે લોટરી લાગી ગઇ હોય તેવુ લાગ્યુ .તેણી મને તેના ઘરે સંભોગ માટે લઇ ગઇ ત્યા જઇને તેણે તેના સુંદર હાથો વડે મને નગ્ન કરી નાખ્યો , પછી નગ્ન હાલતમા જ મને તેણે મારી સાથે ડાન્સ કર્યો . તે પણ મારી સાથે નાચી , નાચતા નાચતા તેણે પોતાના કપડા મારા હાથે ઉતરાવી લીધા હવે તે પણ નગ્ન હતી . બસ પછી મે તેને ઉપાડીને પલંગ પર ફેંકી અને તેના શરીરને ચાટવાનુ ચાલુ કરી દીધુ .

મારા ગરમ શરીરના સાથે તેણી ને દબાવતા જ તે ઉતેજીત થવા લાગી તેણીએ મારો લંડ તેના હાથમા લઇ લીધો અને જોરથી હલાવવા લાગી . મે તેના હાથ માથી લંડ લઇને તેની ચૂત મા મુકી દીધો અને તેને ચોદવા માંડી ફક્ત દસ મિનિટમાજ તેની ચૂત ફાટી ગઇ પણ મારો લંડ હજુ શાંત થયો ન હતો તેથી મે તેને ચાર પગ વાળી ઘોડી બનાવી તેની મોટી ગાંડ મારવા માંડી ,મને તે ચૂત કરતા વધારે કડક લાગી મજા પણ વધુ આવી આખરે તેની ગાંડ માથી પણ લોહી નીકળવા લાગ્યુ તેના ગોરવર્ણા શરીર પર મારા નખ અને દાત ના ઘણા નીશાન હતા . મને તેની દયા આવી મે તેને મારો લંડ હાથમા લઇ હસ્તમૈથુન કરી શાંત કરી આપવા કહ્યુ , તેણે હાથમા લઇ ને શાંત કરી આપ્યો .