ઇન્ડિયન ડેટીંગ સાથે ચૂદાઇ ની મઝા .

ઇન્ડિયન છોકરીઓ મા પણ હવે બીજા દેશો ની સરખામણી એ ડેટીંગ નુ પ્રમાણ વધતુ જાય છે . મારી સાથે નોકરી કરતી એક મેડમ ને ડેટીંગ પર જવા નો શોખ છે . તેણી એ અત્યાર સુધી મા ડેટીંગ નો ઘણો અનુભવ લીધો હતો . એક દિવસ તેણી એ મને ઓફર કરી ડેટીંગ માટે , તે એક શ્રીમંત માતા પિતા ની સુંદર યુવાન છોકરી છે .

તેણી માત્ર ચૂદાઇ નો શોખ પુરો કરવા નોકરી કરે છે .તેણી ની સાફ ગોરી ચામડી , મોટી માછલી જેવી આંખો , ગોળ મોટા સત્ન યુગ્મ અને સપ્રમાણ શરીર કોઇ ને પણ પોતાની તરફ આર્કષી શકવા પુરતા છે . પૈસાદાર હોવાને લીધે તેના મીત્રો ઘણા છે . તેણે મારી સામે એક શરત મુકેલ હતી ડેટીંગ પર જવા માટે , તે શરત એવી હતી કે મારે માત્ર તેણી જેમ કહે તેમ જ કરવાનું અને ડેટીંગ નો બધો જ ખર્ચ તે ભોગવશે મારે એક પણ પૈસો ખર્ચ કરવાનો નહી . મે તે શરત માન્ય રાખી ને તેણી લોંગ ડ્રાઇવ પર તેની મોટર મા બેસાડી મને લઇ ગઇ .

બંને હાઇવે પર દુર સુધી પહોંચી ગયા તેણી એ મને તેની મનપસંદ ગેસ્ટહાઉસ મા પહેલા થી જ બુક કરેલ રુમ મા લઇ ગઇ , ત્યાં પહેલા અમે બંને ભુખ લાગી હોય જમણ મંગાવી જમી લીધુ . મને ત્યાં રુમ ના એટેચ્ડ બાથરુમ મા લઇ જઇ ફ્રેશ થવા કહ્યુ , મે તેણી ને બંને હાથ મા ઉંચકી બાથટબ મા નગ્ન કરી બેસાડી . તેનુ ગોરુ સુંદર શરીર જોતા જ મારો લંડ પેન્ટ મા થી બહાર ઉપસી આવ્યો તો તેણી એ મારા કપડા ઉતરાવી નગ્ન કરી દીધો . મારો ૮ ” નો લંડ જોઇ તે ખુશ થઇ ગઇ .

તેણે મારા હાથે સાબુ લગાવરાવ્યો અને તેના મસ્ત ગોળ નાના સત્ન પણ માલીશ કરાવી લીધા , સત્ન મર્દન થતા તેણી પુરી રીતે તૈયાર હતી ચોદાવા માટે , તેણે મારો લંડ હાથ મા લઇ થોડી વાર ચૂંસ્યો અને બાથટબ મા તેની ઉપર લઇ લંડ તેની ચૂત મા મુકી મને ચોદવા કહ્યુ . હું તો કયારનો તૈયાર જ હતો મે તેની ચૂત થોડા ઝટકા ઓ મા જ ફાડી નાખી . તેણી એ મને ફરી પાછી ઉંચકી પથારી મા પહોંચાડવા કહ્યુ પથારી મે તેણી ને મારા ખોળા મા બેસાડી તેની ગાંડ મા લંડ ચડાવી બંને હાથે સત્ન પકડી પુરી તાકાત થી તેની ગાંડ પણ ફાડી નાખી . આખરે બંને થાક્યા થોડી વાર આરામ કરી ઘર તરફ પાછા વળ્યા .