મોટી ગાંડ મારવાની મજા આવે છે .

કોઈની પણ ગાંડ મારવી તે જોકે પ્રકૃતિ ના નિયમની વિરુદ્ધ છે , પણ જયારે ચૂત ના મળે ત્યારે લોકો ગાંડ મારીને પણ મન મનાવી લે છે .મેં પણ એક વખત તે કામ કરવા માટે વિચાર્યું  અને મને તેવો એક માણસContinue reading… મોટી ગાંડ મારવાની મજા આવે છે .

એક વૈશ્યા ની ખરાબ રીતે ચૂદાઈ .

અમારા શહેર મા એક મીના નામની વૈશ્યા રહે છે , તેણી ને ચોદાવાનો શોખ છે .જો કે મીના મફતમા કોઇ ને ચોદવા નથી દેતી તે સારી રકમ લે છે તેના માટે તેણે આવી રીતે રૂપીયા કમાઇ મોટુ મકાન અને ઘરContinue reading… એક વૈશ્યા ની ખરાબ રીતે ચૂદાઈ .

મીત્રની પત્ની [ભાગ ૫]

દોસ્તો,  મારી મારા મિત્રની પત્ની લતા સાથેની વાત વાંચવાની મજા આવે છેને?  તે રાત્રે તે બ્લુ કલરની ફૂલની પ્રિન્ટવાળી નાઈટી પહેરી મારી પાસે હતી અને મારા તરફ આભાર ની લાગણી દર્શાવી તે મને પોતાનું શરીર સોપી રહી હતી.  મારા હાથContinue reading… મીત્રની પત્ની [ભાગ ૫]

કાળી છોકરી ની ચૂત ચૂસવા ની મજા -[ભાગ ૧]

એ દિવસે હું અને રોનક દશેરાની ખરીદી કરવા બેલગામ ના બજારોમાં ફરી રહ્યા હતા. મારે જીન્સ લેવાની હતી અને રોનકને એના ચશ્માની ફ્રેમ સીધી કરાવવાની હતી. અમે બેઉ જણા અલક મલકની વાતો કરતા દિલીપ પાટીલ ની દુકાને આવી ગયા. દિલીપContinue reading… કાળી છોકરી ની ચૂત ચૂસવા ની મજા -[ભાગ ૧]